BİR GARİBİN HIKÂYESİ


Bir bankta
Ya da kuytu bir köşede
Kıvrılıp yatar.
Bir gazete parçasına kurar
Fakir sofrasını.
Bir parça ekmek
Birkaç zeytin tanesi de varsa
Ne âlâ!
Vakit akşama erdiğinde
Ne yer o garip?
Sıcak bir yatağa,
Hele gülümseyen bir yüze
"Nasılsın?" diyen bir sese
Nasıl da hasret!
Yolda dönüp selam vereni yok.
Bir dost selamı uzak...
Seven bir kalp
En büyük hayali.
Garipliği kaderidir;
Kederidir garipliği.
Şunu bilesiniz ki
Ekmekten önce
Sıcak bir bakıştır istediği.
İnsanca yaşamaktır hayali.
Yüreğinde saklıdır
Hazin hikâyesi.
Garipliğindendir sessizliği.
Yüzünden okunur çaresizliği,
Garipliği...
Aşk sürerken
Şiirde saltanatını,
Unutulur gider
Bir garibin hikâyesi...

26.04.2017 
 
Sevim KınalıEditör / Kadın / 11/25/2016