Söz Gelip Umut Olsa
Söz gelip öze düşse
Mısralar mızrap olsa
Ay doğsa hecelerden cümleler gümüş doğsa
Ya birde yalın kılıç şavkım olsa şiirler
Mataram duygu dolsa sevdamın çöllerinde
Leylasını her gece okşayan Mecnun olsam

Ne vardı tay zülüflü çoşsaydı mahzun gönlüm
Hicranının imgesinden ay yüzlü sevinç doğsa
Yıldızlar ışısaydı sözlerin sıcağından
Bahtıma en karanlık günlerim umut olsa

Neyleyim
Alı yok siyahı çok dizeler boğdu beni
Kederi idam eden elimde gücüm olsa
Her harfin kuvvetiyle bir manga esir etsem
En büyük düşmanlarım bir küçük ordu olsa....