Azap Düştü


Azap DüştüBir ömre bin hayâtın, azap miktârı düştü 
Takvimle gün hesâbın, kahır payları düştü 
Olmazdı şâd olayım, ömür boş yere bitti 
Her günde bir kalemden kopan, uç yarı düştü Ben hiç mi hak etmedim, Yarab doğruyu bildir? 
Ağyâr da yâr ile yat, kulun gözlere düşmüş 
Gel gör ki yağdı yakut, ziyan tek kârı düştü 

Duydum ki aşk cezasın, hâkim affına gelmiş 
Rab' bim üvey kula son, idam ihtarı düştü. 

Şaştım da şad olunan, yârin koynuna düştüm 
Gel gör ki tek defadan, hapis efkârı düştü 

Gül yetti sahneye bak,sanıp gördüğü sensin 
Zannımca boynu bükük, durup sapsarı düştü 

Bir türlü kâm alamam, hayat boş yere bitti 
Eller bu yanda düştüm, başım aykırı düştü 

Düşmezdi hiç bu garip, nasip tekrarı düştü
Bu şiir Özleşim ölçüsü,  sanat ve şiir şekliyle yazılmıştır.
 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 20.01.2016