Absürd ve Absürdizm Nedir Absürd:  Absürdizm

Edebiyat, sanat ve felsefede kullanılan bir terimdir. Abes, saçma, anlamsız, akla ve gerçeğe aykırı,  gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş  ve uyumsuz anlamlarına gelen bir sözcük ve terimdir.

Absürd  düşünce İkinci Dünya Savaşı’nı yaşayan insanların  yaşadıkları  korku güvensizlik ve kaoslar içinde oluşan bir felsefe ve sanat anlayışı olarak şekillendi. 19 yy. dan itibaren sanayileşmenin , köyde kente göç olgusunun ve kapitalist güç ile sermayenin altında ezilerek  tanımadığı uyum sağlayamadığı kentlerde  diğer insanlara yabancı kalan ve uyum sağlamayan insanlar bu çocuklarının ruh dünyaları bu akımları besleyen diğer etkenler olmuşlardır. Sanayi Devrimi ve I. Dünya Savaşı, Nietzsche gibi  "Tanrı Öldü!" diye bağıran düşünürler çıkarmaya başlamış, yaklaşık elli milyon kişinin öldüğü  II. Dünya  savaşından sonra yaşamın anlamı üzerinde düşünenler çok çoğalmış  abzürdizmin ve  Varoluşçuların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Abzürd terimi daha çok varoluşçular tarafından kullanılmış. İnsanın, evrenin  tesadüfen oluştuğunu, evrenin ve  diğer her şeyin hiç  bir anlamının olmadığını savunan  bir terim olmuştur.

Absürdizm, varoluşçuluk ile bağlantılı ama ondan  biraz farklı bir görüştür. Absürdizm 19. yüzyıl Danimarkalı filozof  Saren Kierkegaard`a dayanır. Albert Camus`nün Sisifos Söyleni`yi yayınlanmasıyla Absürdizm`in sınırları belirlenmiş ve tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. [1]

Absürdizm`e göre:  insanlar  yaşamlarına anlam bulmak istemişler, bu  faydasız çabalarından sonra akla uygun  cevaplar bulamayınca. "Tanrı`yı  ve dini icad ederek  bu inanca yapışmak “ veya “ Hayatın anlamsız olduğu sonucu" na varmak yollarından birine sapmışlardır.

Abzürd kelimesinin  içini  dolduran düşünceleri üreten  Kierkegaard, “Tanrı`nın bilinebilir mantıklı bir amacının olmadığına” inanmaktadır.  Sartre’ye göre "insan beyhude bir çabadır," Camus’a göre "ölüm metafizik bir rezalettir" . Varoluşçulara göre  herhangi bir yaratıcı olmadığından insanlığın ve evrenin de bir anlamı yoktur.   “Dünya ve içindekiler birbiriyle uyumludur ve  insandan başka bütün varlıklar arasında  sistem bütünlüğü vardır. İnsan dışındaki varlıklar, zaman ve niçin var olduğunu düşünüp bilmediği  mekân ve ölüm kavramının farkında olmadığı  için  dünya  ve evrenle bir uyum içindedir.  Ama insan öleceğini de önceden bilmekte,  neden ve niçin sorularını sormaktadır.  O halde insan dünya ile uyumsuz, uzlaşmazlık içinde sürgün ve  yabancıdır.  Abzürd sanatçılar evrenin amacı yoksa ölmek ve intihar etmek gerekir mi ikilemi üzerinde de çok tartışmışlar  Ölüm ve intihar, konusunda “ absürtü ortadan kaldırmaz, absürt ile bağlantıyı koparır.” [2] fikrine ulaşmışlardır.

 

BAŞLICA  ABZÜRD ESERLER

 

  • Korku ve Titreme, Soren Kierkegaard
  • Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, Soren Kierkegaard
  • Godot'yu Beklerken ve Özeti Samuel Beckett, Absürt tiyatro örneği,
  • Yabancı ve Özeti , Veba, Düşüş ve Sisifos Söyleni , Albert Camus,
  • Dönüşüm, Franz Kafka`nın uzun öyküsü.
  • Gergedan  Eugen Ionescu

KAYNAKÇA 


[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Abs%C3%BCrdizm

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/Abs%C3%BCrdizm