BİZDE MUHALEFET

BİZDE MUHALEFET

Yapacağın diyeceği projeleri yok,

Dünyada ki gelişmelerden haberi yok,

Memleketi yönetmeye dair niyet yok,

Gavurlara yalaka, bizde muhalefet.

 

İktidarı eleştirir delil yok, yalanları çok,

Hırsızları, hainleri, sapıkları kolladığı çok,

Doğruları yok, heykeller dikerler çok,

Gavurlara medeni der, bizde muhalefet.

 

Edepsiz sanatlara, küfürlere destekleri çok,

Dine, ecdada, halka saygıları, sevgileri yok,

Bu gün söylediklerinin yarını yok, hizmet yok,

Gavurlara bildiğin köle, bizde muhalefet.

Üye / Erkek / 6/7/2021