Sağlam zemin sağlam olmayan zemin ne ifade ediyor?

         Sağlam zemin sağlam olmayan zemin ne ifade ediyor?
 
              
 
   Hep şaşırmış ve hayretler içinde kalmışımdır, kendi kaypak olanın zeminin her zaman sağlam olacağı düşüncesine her zaman hayret etmişimdir. Birde yanlış zamanda yanlış bir ortamda hiç alakası olmayan konu ile ortamın samimiyetini bozan, kendini çokbilmişlere de çok kızmışımdır, tabi ki içimden… Birbirimizle samimi olmayan yaklaşımların olmamasına rağmen, zemininde bizim için sağlam olacağı düşüncesi her zaman yanlış derim ve bunu söylerim. Adımların hangi niyet ve düşüncen için atmış olursan, en sonunda o niyetinin karşılığında zemin seni karşılayacak, ya ayağının altında kayarak doğru cehennem çukuruna kapı, ya da gülümseyerek sakin bir gülümseme ile hoş geldin Allah’ın izni ve yardımı ile cennetine diyerek bağrını açarak içine alacaktır.
 
   İşte her anı kaypakçılıkla ömrünü zalim nefis şeytan yanında geçirenlerin var oluşları dünya ve zemin için pek bir şey anlam ifade etmiyor. Sadece kendi çıkarı için kafa yoran, çalan haram yiyen bu tiplerin varlığı, sadece cehenneme odun olmaktan başka bir değer ifade etmiyor, hem dünya hem de insanlık adına hem de zemin adına. Oysa az tutarlı anlayışlı kendini değil toplumun değerlerini düşünerek, ciddi bir yaklaşım içinde bulunsaydı o zaman hem zemin hem dünya hem de insanlık adına, bir değer ifade edecek kul olacaktı, âmâ gel gör ki anlamayana anlatmak çok zor hatta mümkün değil!
 
   Oysa yaşadığımız hayatın her alanına doğru İslami bir düşünce ve yaşantı içinde olmak, her kulun hakkı değil, her kulada nasip olacak bir şeref ve onur değildir. Bu nurani yaşantı içinde iken tabi ki kulun hataları az çok günahları olacak ama tövbe kapısı da açıktır bilir ve anında rücu ederek, hatasını acizliğini anlar, Allah C.C. yönelir hatasını af etmesini tövbe ile ister. Teslimiyetin gereği de budur, önce Allah ve Resulü ne de, sonra toplumun çıkarına olursa nasıl olur der…
 
   Hayatımızın merkezi ilk kapısı İslam olduktan sonra, zeminde sağlam olur altıda üstü de, sadece kendimiz için değil toplum içinde sağlam olur. Meselemiz din toplum adına olur, yaralarını sarma derdi olursa bu toplum yine asrısaadeti yaşamaya doğru koşar, yoksa zalimlere ses çıkarmadan aman bana karışmıyorsa, bana ne mantığı ile yıkılmaya yok olmaya mahkûm kalırız, Rabbim bu yaklaşımlardan bizi uzak eylesin. Âmin.
Mehmet Aluç-Kul Mehmet-

Mehmet AluçGold Üye / Erkek / 1/20/2016