Okurken Gözüme İlişti

 
Okurken Gözüme İlişti
 
Şiir deneme öykü yazarken bol bol okurum, okumayı çok severim aynı zamanda yazmayı da. Bunu tattıran Mevla’ya ne kadar şükür etsem azdır. Dediğim gibi okurken ”Mead” kelimesine gözüme ilişti. Ne kadar güzel ve geniş anlamı varmış hayret ettim.
 
“ Mead” geri dönmek, iade ve tekrar etmek, iade edilmek, tekrar döndürmek, dönüş ve varış yeri.*

Ahiret âlemi ve: Öldükten sonra diriltilmeye denilir. Resulüm, Kurân'ı sana farz kılan Allah'a seni meâd'a (dönülecek yere) döndürecektir" (el-Kasas, 28/85) ayetinin delâletinden dolayı Mekke şehrine ve Cennete de meâd denilmiştir. Mezkur ayet Hicret esnasında nazil olmuştur. Resulullah'ın döneceği yer Mekke ve en sonunda Cennettir.

Öldükten sonra diriltilmeye meâd denildiği gibi ba's, haşir, nüşur ve neş'etül-ahire de denilir. Kur'an-ı Kerim'in el-Karia (101.) suresinde öldükten sonra diriltilme ve ahiret hayatı zikredilmiştir. Ba's ve meâd, birçok ayette açıkça veya işaret edilerek açıklanmıştır. Her Müslüman’ım diyen kimsenin meâdı (haşri cismanînin vuku bulacağını) tasdik etmesi farzdır. Buna iman etmeyen asla mümin ve Müslim olamaz.*
 
İade ve tekrar etmek geri dönmek, iade edilmek, tekrar döndürmek, dönüş ve varış yeri” … Doğumla gelen ölümle tekrar gidendir insanoğlu. Öldükten sonra dünya yalnız kalmıyor doğumlar ve ölümler devam ediyor. Öldükten sonra kul yok olmuyor, sonsuz yaşama ölümle gidiyor ve tekrardan diriliyor. Âlemlerin Rabbinin emri isteği böyle ve böyle devam ediyor, hayat. Güç ve kudretin sadece Rabbim kendinde olduğunu kuluna hatırlatıyor, kulda ki verilen ve sonunda alınan, yaşaması için verilen kudret ve güç son anla son buluyor. Kendini güç sahibi bilen zavallıların son anla güçsüz zavallı iradesiz aciz olduğunu Allah c.c. gösteriyor, lakin önemli olan gitmeden ölmeden önce görmek. İşte kulunu Yüce Allah c.c. sınarken kul kaybettiğinde tekrar sınanarak kazanılması istenilmektedir zannımca fikrimce, dönüş varış yerine eli gönlü heybesi boş gitmemek bir şeyler kazanmak için, tekrar döndürülerek aynı yolda aynı sınavdan geçirilerek kulun kendi iradesiyle kazanılması istenilmektedir Âlemlerin Rabbi Yüce Allah c.c.tarafından. Günaha düşünce tövbe kapısına dönüş veya kul dönmezse Allah c.c.tarafından dönülmesine yardımcı olunarak döndürülmek acizliğini itiraf ederek Allah c.c Rab bilmek, dönüş ile Ahiret yurduna bir şeyler kazanarak varmak varan olmak…
 
İnsan okursa seve seve kendi çabasıyla öğrenmeyeceği aydınlanmayacağı bir kapı ve yolu muhakkak bulur ve aydınlanır güzel aydınlık fikirlerle düşüncelerle mutlaka dolar, anını zamanını boşa harcamaz. Boşa geçen zaman içinde, boş uğraşlara kendini zincirlemek köle etmek yerine okumak aydınlanmak adına okumak en güzelidir. Yoksa başkaları, eline fikrine zikrine kara bir propaganda sloganını saplar o sloganın çaresizliği anlamsızlığı etrafında, döner durur zamanını ömrünü boşa geçirmiş olur. Gerçeği saklayanların oyununa gelmek yerine, okuyarak-Gerçi savaşı çıkaranlar iktidar olanların çoğu yüksekokullarda okumuşlardır- gönlün aklın fikrin süzgecinden geçirerek saplantıların içine saplanmadan, gerekli dersi anlatıyı dürüstlüğü alarak okumak ve anlamak gerek. İnsanın gönlünü dikenlerle çeviren fikirlerden düşüncelerden, okumak kurtarır vesselam. Selamlarımla.
Mehmet Aluç
*Açıklama İnternette alıntıdır.

Mehmet AluçGold Üye / Erkek / 1/20/2016