İlk Tez Çalışmam Edebiyatta Yeterlik Adına- 2-  Süreç mi? Sonuç mu?

İlk Tez Çalışmam Edebiyatta Yeterlik Adına 2

 Süreç mi? Sonuç mu?

 

SÜREÇ SONUÇ GELİŞMEYE OLAN KATKISI VAR MIDIR?

Gelelim bunların gelişmeye katkısı var mıdır sorusuna. Daha açık bir dille diyelim bir şehri görmek için güzelliğini okurken hayran kaldınız ve görmek için yola çıktınız uzun zevkli bir yolculukla o şehre vardınız, yani bu süreçle başlayan hareket sonuçla varmanızla sağlandı, bundan sonrasında gelişme ile öğrendiklerinden daha fazlasını canlı canlı bakan gören gözle gönülle yeni bir boyutla yani okumayı aşarak yaşayarak, anlatılan gözlemlerdeki kalıpları yıkarak,, kendiniz yeni bir kalıba sokarak heyecanla yaşayacaksınız öğreneceksiniz, insanları yaşantılarını, şehrin havasını içinize çekerek, açan kır çiçeklerinin kokusunu soluklayarak mest olarak, tarifsiz güzelliğiyle renklerini güzelliğini ellerinizle hissederek yaşayacaksınız. İnsanın dört duvar odaya çekilerek okuyarak öğrenmesi durumunda insanı dışarıya şehirlere çıkararak sürekli bir şekilde maruz kaldığı üstü örtük yaşantıdan bu üstündeki örtüyü attırarak uyarmanın önemini anlamış oluyoruz. Doğal anlatım doğal yaşamsal görmekle dokunmakla, doğal dilin anlatımıyla bu üçlü bu hareket oluşum birbirini tamamlayan bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. İşte söyleneni çıplak gözle görmek yani gelişme alanına etki eden bu ikili, üçlü olarak karşımıza çıkıyor.

SÜRECİN ANLAMI NEDİR LİTERATÜR OLAN YANİ EDEBİYAT OLSADA LİTERATÜR YABANCI DEYİMLE BU ANLAMINI İÇİNE KATMAYAN BAKIŞ AÇISI

 

“Süreç Yönetimi ve Süreç Yaklaşımı Nedir?

 

Girdileri çıktılara (kaçanlara yerinde durmayanlara dair) dönüştüren faaliyet ya da faaliyetler (faaliyetleri yakalamak kontrol altına almak için yapıla çaba) kümesi Süreç nedir? sorusunun cevabıdır. Daha genel tabiriyle, müşteriye değer katmak amacıyla ürün ya da hizmet elde etmek için etkileşimde bulunan insan, ekipman veya çevresel unsurların toplamıdır. (Bu unsur kazanımdan çok insan kazanmaya yönelikse doğrudur)

Süreçler 3 temel faaliyet çeşidi

 • Müşteriye değer yaratan faaliyetler
 • İş akışı sağlayan faaliyetler
 • Kontrol faaliyetleri

Süreçler tekrarlanan, başı ve sonu olan faaliyetlerden oluşur. Amacı, müşteri istek ve beklentilerine cevap verebilmektir (cevap verirken soyulacak bir kaz olduğunu düşünmeden yaklaşılmalıdır). Tekrarlanabilir, ölçülebilir, sorumluları olan, yönetimi için hiyerarşik bir yapıyı şart koşmayan tüm eylemler süreç olarak değerlendirilebilir. Genellikle birimler arası kullanılırlar. Süreç Yönetimi ise, süreçlerin belirlenmesini ve değişen müşteri ihtiyaçları çerçevesinde güncellenerek iyileştirilmesini gözetir.

Süreç Öğeleri

 • Süreci başlatan bir ihtiyaç veya talep
 • İşlem için gerekli olan girdiler
 • Girdileri sağlamak üzere tedarikçiler (bu ekonomide arada olan aracıların bir beş katarak kazananların olmadığı anlamıyla tedarikçiler)
 • Yapılan işlem yani süreçte ilerleme adımları (ilerleme adımını kendisinin ilerlemesinden ziyade toplumun ilerlemesine katkı sunan ilerlemeler olması temennimizdir)
 • İşlem sonucunda elde edilen çıktılar
 • Çıktıları kullanan müşteriler

Müşteri odaklı, sahiplenilmiş ve sürekli iyileştirilebilir olan süreçler ölçülebilir niteliğe de sahip olduklarında iyi yönetilen süreçlerdir denilebilir. Kalite Yönetimine göre, 3 süreç türü mevcuttur.

 1. Yönetim süreçleri: Bu tür, temeldeki ve destekteki performansı yükseltmeyi amaçlar.
 2. Temel süreçler: Dış müşterinin beklentilerini karşılayan süreçler.
 3. Destek süreçleri: Temel süreçlerin ihtiyacı olan alt yapı ve desteği sunan süreçler.” Kaynak: Seoadresi .com

 Parantez içindekiler biraz hava katmaktan ziyade bir gülümseme için eklediğim kendi düşüncelerimdir.

Bu sürecin yaklaşımın benim anlattığımdan değişik olan mana şekliydi bilgi amacıyla ekledim.

 

Devam edecek inşallah

Mehmet Aluç

 

Mehmet AluçGold Üye / Erkek / 1/20/2016