"EVLAD-I RESUL"

 
Rabbim bana, "Ey Faruk Nafiz kulum, söyle seni kimin evladı olarak yaratayım?" deseydi, ruhuma can ve beden verdiğinde.. hiç şüphesiz ve tereddütsüz, "Peygamberimiz Ahmedi Mahmut Mehemmet Mustafa...", derdim.

Evet, bilidğiniz gibi seçme şansımız yok.. ve eminim ki evlâdı olmaktan son derece gurur ve şeref duyduğum babam Beşir Kılıçalan'da aynı soruyla karşılaşsaydı, o da, aynı cevabı verirdi.

Bunun, kavmiyet, ırk vs. gibi afaki ve hamasi anlayış ve müteâlalarıyla alakası yok.. bir inanç ve itikad meselesidir netice itibariyle..
 
Asıl söylemek istediğim hususun anlaşılabilmesi maksadına mebni, böyle bir giriş ile gelelim asıl söylemekliğime;
Bu sanal platformlarda bazen görüyorum.. Türklük meselesi ve aidiyeti cihetiyle yapılan veya yazılan, malûmat, şuur hasadı münevver yaklaşımlarına, "ırkçılık", haram.. kezzap, gibi yaftalarla uzak duran, muhalefet eden bazı bedevi hayranlarının.. hayretle ve ibretle bazı yorum ve paylaşımlarında özbe öz TÜRK olan, Araplıkla.. Mekke ve Medine ile hiç alakası olmayan, tarihten bu güne, özellikle tasavvuf ve edebiyat ile bilge insanlarına, ellerinde Mekke Nüfus idaresinden alınmış 'vukuatlı nüfus kaydı', belge varmış gibi; "Hace Ahmet Yesevi'ye; evlad-ı resul", "Hacı Bektaş, Hacı Bayramı Veli".. 'Selahattin Eyyubi', vd. gibi.. tarihi şahsiyetlere.. "Horasan Erleri"ne izâfe yaparak Arap veya Kürt'tür kaydı şartını koyuyorlar.

Halbuki, peygamberimizden yaklaşık beş asır sonra dünyaya gelen Kaşgarlı Mahmut, "Divani Lügati Türk", adlı eserinde Peygamberimizin Türk olduğunu iddia ediyor.. onu hiç irdeleme veya araştırma cihetine gitmiyorlar, hiç mi hiç ilgilerine mazhar olmuyor mübareklerin, her ne sebep ve hikmetse. Hatta o konuda iddiası olanlara da "günaha giriyorsun", vs. uyarıları da yapmaktan beri durmuyorlar..Sanki Peygamberin, Türk olması kötü bir şeymiş gibi.. ya da Türk olmasını istemek fena bir şeymiş gibi.

Son zamanlarda iyice azıtan bu garip tipoloji, İslama ve peygambere 10 asır hizmet etmekten, onun dinini, vahyini insanlığa tebliğ etmekten beri durmayan Türk'ü öteleyip, Arap ırkçılığı yapmaktan haya ve ar etmiyorlar.
Türk Milliyetçisi bir dostumun yayımladığı denemesine yapılan kısır bilgi ürünü, ezber ve gerçek dışı yorumlara izâfeten yazmak gereği hissettim, arzederim efendim..

Beşiroğlu
****
 

Faruk Nafiz KılıçalanGold Üye / Erkek / 3/2/2021