Balıkesir Tarih Turizm ve Gezilecek Yerler


 • Adramytteion- Edremit-Antik Kenti
 • AYVALIK'TA GEZİNELİM
 • Assos- Behramkale-Aristo'nun Aşk Beldesi
 • BERGAMA, PERGAMON'DA GEZİNELİM

Yüzölçümü: 14.299 Km2 
Nüfus: 1.118.313 (2008) 

Balıkesir, Marmara ve Ege Denizine kıyı veren Türkiye'nin en çok adasını bünyesinde barındıran tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle gerçek bir turizm cennetidir. Balıkesir Türkiye'nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı verilerine göre Türkiye gayri safi yurt içi hasılası içinde yüzde 1,5'lik paya sahip olan Balıkesir, iller sıralamasında 13. büyük ekonomidir. 2000 yılındaki GSYİH'si 2.429.091.750 TL olup kişi başına düşen milli gelir ise 2005 dolardır. (1) 
Temiz deniz suyunun kumlu plajlara kavuştuğu, parlak yeşil renkli zeytinliklerle sarılmış koyları, irili ufaklı adaları, dünyada oksijenin en çok bulunduğu Homeros'un destanındaki İda Dağı, insanlara binlerce yıldır şifa dağıtan termal kaynakları ile Balıkesir, ülkede turizmin ilk başladığı yerlerdendir.

Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan, hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan bir ildir. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır.İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursave Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır.[2] AYVALIK ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur. Merkez ilçesi dahil 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük 12. il, 2010 nüfus sayımına göre de 1.152.323 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık 17. ilidir.[1]

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma , Bizans , Anadolu Selcukluları, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, Ayvalık tostu, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.[1]


Balıkesir' de  Yapmadan Dönme

Karesi (Kara İsa) Bey'i, Zağnospaşayı, Şadırvan ve Saat kulesini  görmeden,Höşmerim tatlısı yemeden, Kolonyasını, Zeytin ve Zeytin Yağını ve Süt ve Et Ürünlerini almadan

Mavi Bayraklı Plajlarında denize girmeden,
Alibey Adasında balık yemeden,  
Ayvalık Şeytan Sofrasında Gün batımını izlemeden
Kaplıcalarında Sağlığınıza sağlık katmadan,  
Sındırgı Yağcı Bedir halısı almadan,
.........Dönmeyin

 
Resim alıntı( Balıkesiir Belediyesi veb sitesi) 


BALIKESİR'İN  İLÇELERİ


 • Merkez
 • AYVALIK
 • Balya
 • Bandırma
 • Bigadiç
 • Burhaniye
 • Dursunbey
 • Edremit
 • Erdek
 • Gömeç
 • Gönen
 • Havran
 • İvrindi
 • Kepsut
 • Manyas
 • Marmara
 • Savaştepe
 • Sındırgı
 • Susurluk
 
Resim alıntı( Balıkesiir Belediyesi veb sitesi)  


BALIKESİR'İN TARİHÇESİ


  Eski çağlarda (Balıkesir ve civarında  Misya’lılar  yaşamaktaydı. Bağımsız bir devlet kuramayan Misyalılar; Truva,  Hitit, Firig, Pers (İranlılar), Büyük  İSKENDER ve BERGAMA, PERGAMON' krallıklarının egemenliği altında yaşamışlardır. BERGAMA, kralının ölümünden sonra M.Ö. 1129’da Romalıların eline geçti. Romalılar bölgeyi, vergi ve kölelik sistemleriyle uzun süre sömürmüş ve baskı altında tuttular. M.S. 395’te Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmasından sonra; başkenti Kostantinopolis (İstanbul) olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans ) nda kalan Balıkesir bölgesi için, yeni ve uzun bir dönem başlamış oldu. Askeri ve ekonomik yönden oldukça güçlenen Bizans İmparatorluğu bu bölgedeki hakimiyetini uzun yıllar sürdürdü. ( 2) 

    Hz. Muaviye zamanında  MS. 670-678 yılları arasında Arapların idaresinde kaldı.  1071 Malazgirt savaşıyla Türk dönemi başlamış oldu. Kutalmış oğlu Süleyman,’İznik ten sonra Çanakkale:, Adalar Denizi (Ege), Lidya ve İyonya taraflarını da ele geçirdi. 1076’da Misya şehirlerini Bizanslılardan alarak Türk hakimiyetine kazandırdı. Ancak Haçlı seferlerinde a Selçuklular  çekilmek zorunda kaldılar. Misya şehirlerini tekrar ele geçiren Bizanslılar, buralardaki  Türk halkına karşı toplu kıyım harekatına başladılar. ( 2) 

   1206 yılından itibaren Selçuklular Edremit Körfezi civarına akınlara başladılar.  Moğol   baskınından   kaçan   Türk  kabileleri de 1260 yıllarında Batı Anadolu ve Marmara Bölgesine gelip yerleştiler. Bu tarihlerde  Selcuklu Devleti iyice zayıflamış ve merkeze uzak bölgelerde kontrolü kaybolmuştu.( 2) 

 Anadolu’nun batısına yerleşen Selcuklu sınırını koruyan, hem de Bizans içlerine akınlar düzenleyen bu uç beyliklerinden bir tanesi de Karesi Beyliğidir. Karesi Beyi (Kara İsa) bağımsızlığını ilan ederek, 1300 yıllarında bölgede Karesi Beyliğini kurdu.  Bizanslıların zayıflığından ve beraberinde bulunan Sarı Saltuk’un adamlarından faydalanarak Balıkesir’den başka; Bergama, İvrindi, Ayazmend (Altınova),  Edremit-Kemer Edremit-(Burhaniye), Bayramiç, Ayvacık, Ezine, Fırt (Susurluk), Bigadiç ve Sındırgı yerleşim yerlerine sahip oldu. 

Aclan Bey zamanında,
Osmanlı Beyliği ile çok iyi münasebetler kuruldu. 1345 yılında Orhan Gazi ile birlikte gelen Dursun Bey, Bergama kalesine sığınan ağabeyi Demirhan Bey tarafından öldürüldü. Bu duruma çok üzülen Orhan Gazi, halkın ve ileri gelenlerin de isteği üzerine Karesi Beyliği topraklarını Osmanlı’ya kattı. Böylece Osmanlılar; kendi rızalarıyla bu beyliğe iltihak eden halkla büyük bir Türk kitlesi, değerli komutanlarla da askeri güç ve iyi bir donanma kazanmış oldu.

Yıldırım Beyazid’in 1402’de Timur’a Ankara'’da yenilmesinden sonra Balıkesir ve civarı da Timur ordusunun yağmasına maruz kalmış, bu yıkım Çelebi Mehmed’in  Osmanlı Devleti’ni  toparlamasına kadar sürmüştür. Tekrar eski dirlik ve düzenine kavuşan ülke; ilerleme ve yükselme dönemlerinde zaman zaman meydana gelen kıtlık (1502), çekirge salgını, (1525), medrese talebeleri (suhte) isyanı (1572) ve diğer isyanlar gibi bir takım olumsuz olaylara sahne olmuş, Balıkesir ve civarı da bu hadiselerden etkilenmiştir.

XVII yy. sonlarında meydana gelen göç hareketlerinde Balıkesir yöresine çok sayıda Yörük,Türkmen ve Çepni gibi muhtelif Türk Boyları gelip yerleşmiştir.  Balıkesir, Osmanlı Devletinin “93 harbi” diye anılan 1877-1878 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı ve  1912-1913 yıllarında Balkan Harbi’nde yenilmesi sonucu Balkanlardan çok sayıda göç almıştır.  Rus ve Bulgarların katliamından kaçabilen pek çok insan Balıkesir ve civarına gelmiş ve yerleşmişlerdir. Ayrıca Rusların eline geçen Kafkasya toprakları ve özellikle Kırım’dan da kitleler halinde gelen insanlar bölgenin muhtelif yerlerinde iskan edilmişlerdir.

            1914-1918 yılları arasında Çanakkale Savaşı Balıkesir’i de menfi olarak etkilemiştir.  Yunanistan’ın buraları işgal etmesi üzerine  TÜRK halkı, müdafaa cemiyetleri kurmaya başladı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren Yunanlılar işgallerini Anadolu’nun içlerine doğru yaymaya başladılar. Balıkesir bölgesinde ilk defa 29 Mayıs’ta Ayvalık işgal edildi. Yunanlılara karşı ilk silahlı mücadele Ayvalık’ta gerçekleşti. Bu arada Balıkesir’de 18 Mayıs’ta Vehbi (Bolak) Bey’in başkanlığında “Redd-i İlhak” heyeti oluşturuldu. Alaca Mescid’de oluşturulan 41 kişilik bu heyet hemen faaliyetlere başladı.26-31 Temmuz 1919 ve 16-22 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan I. ve II. Balıkesir Kongreleri neticesinde her bölgede Kuva-yi Milliye teşkilatları kuruldu.

           Milli Mücadele için İstanbul’dan Balıkesir’e gelen yüzbaşı Kemal hemen askeri birlikler oluşturmaya başladı. Bu birlikler işgali önlemek için yer yer Yunanlılarla çarpışmaktaydı. Soma ve Akhisar cephesi bunların en önemlisiydi. Fakat yeterli asker ve silahı bulunmayan Milli Mücade kuvvetleri; hem sayıca çok hem de teçhizat olarak güçlü Yunan karşısında ancak bir yıl dayanabildiler.

            Soma-Akhisar cephesinin dağılmasıyla, 22 Haziran 1920’den itibaren Yunan işgali içerilere doğru yayılmaya başladı. Halka da çok eziyet eden Yunanlıların en büyük yardımcıları, daha önceden buralarda yaşayan yerli Rumlardı. Bu arada Anadolu’da Türk halkını Yunanlılar’a karşı direnmeye çağıran ve düzenli bir ordu kurmaya çalışan Mustafa Kemal’e Balıkesir’liler destek vermişler ve işbirliği içerisinde olmuşlardır. Sakarya zaferiyle Anadolu topraklarının sahibi olduğunu bir defa daha ispatlayan Türkler, 9 Eylül 1922 de İzmir’de Yunanlılar’ın denize dökülmesiyle Milli Mücadelesinden başarıyla çıkabilmiştir. Eylül ayının ilk haftasındaki 3-4 gün içinde bütün Balıkesir ve kazaları kurtulmuştur. Bu arada Osmanlı Devleti de yerini Türkiye Cumhuriyeti Devletine bırakarak tarih sahnesinden çekilmiştir.( 2) 


 
Resim alıntı( Balıkesiir Belediyesi veb sitesi)  


BALIKESİR'İN GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLERİ


  

Kazdağı Milli Parkı

Balıkesir ili, Edremit ilçesi sınırlarında,  Edremit Körfezi’nin kuzeyinde bulunanmaktadır. 

Ulaşım: Milli Park alanına, Balıkesir'den Çanakkale 'den karayolu ile ulaşılmaktadır. Saha, Çanakkale'ye 123 km.,Balıkesir'e 92 km. mesafededir. 
 
Homeros İlyada’sında İda Dağı ( Kazdağı ) için ‘Bol pınarlı vahşi hayvanlar anası’ diye bahsetmektedir. Kazdağı’nın heryerinden kaynaklar çıkmaktadır. 1500 mt rakımda dahi yaz kış suyu olan kaynaklar mevcuttur. Edremit, Akçay ve Altınoluk’un buz gibi soğuk ve bol içme ve kullanma suyu Kazdağı’nın eriyen kar sularıdır. Kazdağları’ ndan gelen orman havası ile denizin iyotlu ve oksijen miktarı yüksek havası birleşince Altınoluk Şahinderesi boğazı civarı oksijen çadırı şeklinde ifade edilmektedir. Dünyanın oksijen bolluğu yönünden ilk üç yerinden biri olduğu tespit edilmiştir.  İda Dağı (Kazdağı), dünyada mitoloji ve efsaneler Dağı olarak bilmektedir. Kazdağlarındaki üç efsaneden biri Yunan efsanesi (İlyada) diğerleri Sarıkız ve Hasan ile Emine’ nin aşk öyküler olan iki Türk efsanesidir.Yunan Mitolojisinde Paris'in Altın Elmayı Afrodit'e vermesi sonucu, dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdir. Bilindiği gibi, bu güzellik yarışması getirdiği sonuçları itibarıyla, tarihte meşhur Troia savaşlarının çıkmasına neden olmuştur.

Kaz Dağının üzerine yerleşmiş, kuzey-güney istikametine uzanan derin vadi ve kanyonları, flora ve fauna açısından zengin bir potansiyel arzetmekte, özellikle de bitki örtüsünün taşıdığı biyolojik çeşitlilik ana kaynak değerini oluşturmaktadır. 

Hayvan Türleri: Ayı, Karaca, Yaban Kedisi, Su Samuru, Sincap,Yarasa, Kirpi, Tavşan, Porsuk, sansar, Tilki, Yaban Domuzu, Kartal, Doğan, Atmaca,Şahin, Keklik, Tahtalı, Çulluk ve Balık cinsleri, Alabalık ve sazan türleri bulunmaktadır. 

Bitki Örtüsü: Üst tabakada 600-700 rakımlar arasında Kızılçam hakimdir. Üst rakımlarda Karaçam, Kayın, Göknar asli ağaç türleridir. Kestane Meşe, Kızılağaç, Çınar ağaçları bulunmaktadır. Alt tabakada Sistus(Laden), Erika, Karaçalı, Böğürtlen, Sarmaşık bitkileri ile Kekik, Adaçayı, Sumak gibi tıbbi bitkiler açısından da çok zengindir. 

Milli Park mahalli yetkilerinin göstereceği kontrollü noktalarda çadırla ve karavanla konaklama yapılabilmektedir. (3) 


Kuş Cenneti Millî Parkı

 Kuşcenneti Milli Parkı 

 Balıkesir ili Bandırma ilçesi sınırları içinde Kuş Gölü (Manyas Gölü)'nün kuzeydoğusunda yer alan Milli Parka Balıkesir-Bandırma karayolunun 15 km’ sinde güneye sapan 3 km lik bir yolla ulaşılır. Göl suları, söğüt korusu ve sazlıkların sağladığı beslenme,güvenlik ve barınma olanakları ile elverişli iklim şartları, Avrupa-Asya kıtaları arasında büyük kuş göçlerini bu küçük (64 Ha) yurt köşesine yönelterek, yörenin memleketler arası ün kazanmasına neden olmaktadır.

Kaşıkçıdan balıkçılara, çeltikçiden karabataklara, sazbülbülünden pelikanlara, kuğudan kazlara, ördeklere kadar kuluçka yapan, kışlayan ve göç sırasında uğrayan 239 kuş türünden 2-3 milyon kuş her yıl buraya uğramaktadır.

Kuşcenneti Milli Parkının ülkemizdeki diğer Milli parklardan farklı özel bir yeri vardır. Uluslararası düzeyde önem taşıyan Milli Parktaki kuş zenginliği ve Milli Park tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle 1976 yılında Avrupa Konseyince A sınıfı Avrupa diploması verilmiştir. 1981-1986-1991 ve 1996 yıllarında bu diplama yenilenmiştir. Ayrıca 15.4.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan kararla Kuşcenneti, Romsen Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan Hakkında Sözleşme) kapsamına alınmıştır. 
Görülebilecek Yerler: Kuşcennetinde kuş yaşamının ilgi çekici dönemlerini izleme imkanı, Mart-Temmuz ve Eylül-Ekim ayları arasındadır.Gözetleme kulesinden geniş bir çevre gözetlenebilir. (5) 

BALIKESİR SAHİLLERİ VE PLAJLARI

Balıkesirde,  Edremit’e 10 km uzaklıktaki Akçay, Edremit’e 28 km. mesafedeki Altınoluk görülmeye değer plajlar ve sahillerdir.  Tarihi değil aynı zamanda Doğal Sit Alanı olan Ören’deki asırlık palamut ağaçlarının, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak koruma altına alınması ile Yeşil Ören kimliği de güvence altına alınmış olan  Ören Plajı  2000 yılında bu ününü Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından verilen ve artık tüm dünyada “Denize Girilebilirlik Ölçütü” olan Mavi Bayrak ile tescil ettirmiştir. Altın Kumlu Ören Plajı genişliği ile de Türkiye’nin en dikkat çekici plajlarından biridir.

Sarımsaklı ile  Ayvalık  beş yıldızlı otellerden, pansiyona kadar her sınıftan konaklama tesisi, orta kalitedeki lokantalarından küçük büfelerine kadar önemli turistik yöresidir. 

BALIKESİR MÜZELERİ 


Tahta Kuşlar Etnoğrafya Müzesi

Edremit’e 17 km Akçay’a 5 km Balıkesir Çanakkale E-24 karayoluna 2 km. uzaklıkta asfalt yolla bağlı, doğal güzellikler içinde kurulmuş, Türkiye’nin ilk Özel Etnoğrafya Müzesi ile 1992 yılında açılan ve Türkiye’de ilk kez bir köyde kurulan bir sanat galerisidir.

Alibey Kudar isminde bir İlkokul Öğretmeni tarafından kurulan Galeri’de Orta Asya’dan Türkiye’ye göç eden Konar-Göçer Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıkları, giyim eşyaları, aletleri, halıları ve çadırları sanat galerisinde her tür sanat yapıtları yıl boyunca sergilenmektedir.

Kuvayi Milliye Müzesi
1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Girıdi-zade Mehmet Paşa’nın konağı olarak yaptırılmıştır.1800’lü yıllarda bir yangın sonucu yanmasıyla yerine torunu Halit Paşa şimdiki Konağı inşa ettirmiştir. Konak, Kurtuluş Savaşı esnasında önemli hizmetlerin verildiği bir mekan olmuştur.iİki kattan oluşan Kuva-yi Milliye Müzesi’nin zemin katında; Balıkesir Kuva-yi Milliyesinin kurulmasında öncülük etmiş 41 Bayrak Adam’ın aldıkları yazılı kararlar, yapılan 5 adet Kongrenin Kararları, bu Kahramanların zati eşyaları, fotoğrafları ile Atamızın Balıkesir’e gelişlerinde çekilmiş fotoğrafları sergilenmektedir. Müzenin ikinci katında ise, İlimizde ortaya çıkan Arkeolojik eserler ile yöresel etnoğrafik eserler sergilenmektedir. Türkiye için bir ilk olan ve Balıkesir Fotoğraf Müzesi’nin temelini oluşturan "Eski Fotoğraf Makineleri" bölümü de müzenin ikinci katındadır.

Ayşe Sıdıka Erke Etnoğrafya Müzesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir müzedir. Balıkesir Kuvay-ı Milliye Müzesi Müdürlüğü'ne bağlıdır. Edremit Belediyesi tarafından kurulmuştur.
Müzenin zemin katında Kuva-yi Milliye dönemini yansıtan bir oda bir idari oda ve hanay tabir edilen 120 m2.lik geniş salon kültürel amaçlı kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Üst katta baş oda ve sofa bulunmaktadır. Odalarda XVII. yüzyıl ve XIX. yüzyıla ait  Edremit ev yaşamına ilişkin geleneksel el sanatları ile bezenmiş ev eşyası giysi ve günlük yaşamını yansıtan eşyalar sergilenmektedir. (11)

Saraylar Köyü Açık Hava Müzesi
Bizans döneminden kalan eserlerin bulunduğu müze, Marmara’ya 25 km uzaklıktadır.


Bandırma Arkeoloji Müzesi 
Kyzikos antik kenti ve Daskyleion ören yeri buluntularının sergilenmesi amacıyla kurulmuştur. Bahçesi ile birlikte 4.500 m2'lik bir alana sahip olan müze binası 750 m2 dir. Bahçe en altta otopark alanı olmak üzere sekiler şeklinde düzenlenmiş ve çeşitli dönemlere ait eserler teşhir edilmiştir. Müzede, Daskyleion’a özgü Anadolu Pers sanatının özelliklerini taşıyan antemionlu ve frig yazıtlı mezar stelleri, kazılarda çıkarılan Pers etkili pişmiş toprak kaplar ile Kyzikos antik kendinden ve civardan elde edilen mezar stelleri sergilenmektedir. (11) 

Bigadiç Müze ve Kültür Evi

Tekel İdaresi olarak hizmet veren bina, Bigadiç kültür ve sanat merkezi olarak düzenlenmiştir. Müzede: "Kuvay-i Milliye Hareketi" içinde özel yeri olan Balıkesir’in Bigadiç ayağına ilişkin "Kuvay-i Milliye Bölümü"; Arkeoloji Bölümü; İlçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Ancyra antik yerleşimine ait kalıntılar; Etnografya Bölümü; Son 200-300 yıllık zaman kesitinde günlük yaşama dair öğeler bulunmaktadır.


Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi
Akıncılar Mahallesi Gazi Bulvarında Belediyeye ait eski Elektrik ve Su Otobüs İşletme binası restore edilerek, bir Müze binası olarak yapılandırılmıştır.Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi” 21 Şubat 2004 tarihinde açılmıştır.Müzede, Çağdaş Türk Sanatçılarına ait 95 adet tablo yer almaktadır.Gönen Mozaik Müzesi
Gönen Termal Tesisleri yanındadır. Üstü örtülü alandaki müzede, taban mozaiği ile çevresinde derlenmiş olan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait taş eserleri bulunmaktadır.Açık Hava Müzesi

Kyzikos antik kentinde bulunan Helenistik ve Roma dönemleri kalıntıları olan Afrodit heykeli ve diğer heykeller, dikilitaş, yazıtlar, lahitler, mezar stelleri, kabartmalar, levhalar, mozaik parçaları, Hadrianus tapınağına ait sütun ve başlıkları sergilenmektedir. (11)  


BALIKESİRDEKİ TARİHİ YAPILAR


Cami ve Kiliseler
 

Zağnos Paşa Camisi (Paşa Camisi) ve Külliyesi      (Merkez)

Kentin merkezinde, Mustafa Fakıh Mahallesi’nde, çarşı içerisinde yer alır. Cami, türbe ve hahamdan oluşan bir külliye durumundadır. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Zağnos Mehmed Paşa tarafından 1461’de yaptırılmıştır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1897 yılında yıkılan cami ve türbe 1908’de Balıkesir mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmıştır. 

Yıldırım Camisi (Eski Cami) ve Külliyesi      (Merkez)
Yıldırım Mahallesi’nde yer alan Cami , Balıkesir’in en eski Osmanlı yapıtıdır. Yapım kitabesi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklardan ve vakfiyesinden 1388’de Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Oldukça büyük bir avlu içerisinde Medrese ve imaret ile birlikte külliye durumundadır. 1818’de ve 1897 depreminden sonra onarım görmüştür. Cami avlusunda bulunan medrese 12 hücreli bir yapı olup, 1897 depreminden sonra yeniden yapılmıştır. Sadece dış duvarları orijinaldir. 

Alaca Mescit Camisi      (Merkez)
Kitabesi günümüze ulaşamadığından yapım tarihi ve banisi belli değildir. Son onarımını 1911’de geçirmiştir. Tarihi yönden önemli olan camide Balıkesir’deki Kuvay-i Milliye Hareketi’nin ilk kararları alınmıştır (1919). Tahtalı Cami      (Merkez)
Dinkçiler Mahallesi’ndeki cami, 1452 yılında yapılmıştır. Kim tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır. Günümüze bu ilk yapıdan yalnızca minaresi gelebilmiştir. 1513 depreminde yıkılmış ve sonra yenilenmiştir. Dikdörtgen plânlı bir yapıdır. (10) 

Kasaplar Camisi      (Merkez)
Kasaplar Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kitabesine göre 1649 yılında yapılmış, depremlerden zarar görmüş, 1811, 1894 ve 1901 yıllarında onarılmıştır. Kare plânlı küçük bir cami olup, zemindeki klâsik tuğla döşemeler ilk yapıldığı dönemden kalmıştır. 

Şeyh Lütfullah Camisi      (Merkez)
Lütfullah Mahallesi’nde yer almaktadır. Cami 1429’da yapılmıştır. XVI.yüzyılda Hacı Bayram-ı Veli’nin arkadaşlarından Şeyh Lütfullah tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Orijinal konumu ile günümüze gelemeyen cami, 1907’de yenilenmiştir. Dikdörtgen plânlı kesme taş bir yapıdır. Son cemaat yerine üç basamaklı bir merdivenle çıkılır. Cephesi son cemaat yerinin üstüne rastlayan kadınlar mahfilinden ötürü iki katlı bir görünümdedir. İbadet yeri, düz ahşap bir çatı ile örtülü olup, mihrap duvarına dört, duvarlara da üçer pencere açılmıştır. Mihrap taştan, minberi ise ahşaptandır. Tek şerefeli kesme taş minaresi kare bir kaide üzerine silindirik biçimde oturtulmuştur. 
Caminin avlusunda sekiz köşeli, üzeri saçaklı bir kubbe ile örtülü şadırvanı bulunmaktadır. (10) 


İbrahimbey Camisi (Haci Arifağa Camisi)      (Merkez)
Hisar İçi Mahallesi’nde Alaca Sokak’tadır. Giriş kapısı üzerindeki yazıtından 1465’te Zağnos Paşa’nın oğlu Mehmet Çelebi tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Sonraki yıllarda yıkılan cami, 1739’da Yahşi Bey’in oğlu İbrahim Bey tarafından yenilenmiş, 1899’da da Hacı Arif Ağa tarafından onarılmıştır. Cami kesme taştan kare plânlı olup, ahşap kiremitli bir çatı ile örtülüdür.  (10) 

Yeşilli Cami (Hisariçi Camisi)      (Merkez)
Eski Kuyumcular Mahallesi’ndeki camiyi kimin yaptırdığı bilinmemektedir. Yalnızca cami üzerindeki yazıttan Külahçızade Hacı Mustafa Efendi tarafından 1786’da onarıldığı anlaşılmaktadır. Cami dikdörtgen plânlı, ahşap çatılı küçük bir yapıdır. Yeşil renge boyandığından ötürü de Yeşilli Cami ismiyle halk arasında tanınmaktadır. 
Zeminden biraz yüksekte olan caminin çift kanatlı bir son cemaat yeri vardır.

Omurbey (Umurbey) Camisi      (Merkez)
Omurbey Mahallesi’ndedir. Hacı Omur Bey tarafından 1413’te yaptırılmış, 1635 ve 1925’te iki büyük onarım geçirmiştir. Cami üzerindeki üç yazıttan biri yapıldığı tarihi, diğerleri de onarımlarını belirtmektedir. Son cemaat yeri olmayan cami oldukça basit olup, kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. 

 
Saatli Kilise Camisi     (Ayvalık)
İlçe merkezinde İsmet Paşa Mahallesi’ndedir. XIX.yüzyılın ikinci yarısında yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928’den sonra camiye dönüştürülmüştür. Dikdörtgen plânlı bir yapı olup, dört sütunlu, revaklı, akantus yapraklarıyla süslü bir kapıdan içeriye girilmektedir. Yapının planı haç düzeninde olup, orta bölüm küçük bir kubbe ile haçın kolları da tonozlarla örtülüdür. Kilisenin Çan kulesi sonraki yıllarda saat kulesine dönüştürülmüş ve bu yüzden de Saatli Cami ismini almıştır. 

AliBey (Çınarlı) Camisi      (Ayvalık)
Hamdi Bey Mahallesi’ndedir XIX.yüzyılda yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, Cumhuriyetin ilk yıllarında camiye çevrilmiştir. Moloz ve kesme taştan yapılmıştır. Haç plânlı olup, haçın ortası kubbe, yanları da tonoz örtülüdür. Cami içerisinde kompozit başlıklı kalın sütunlar dikkati çekmektedir. 


Ulu Cami      (Bandırma)
Abdullah Efendi tarafından 1382 yılında Edincik’te yaptırılmıştır. Dikdörtgen plânlı basit bir yapı olmasına rağmen cephesindeki taş ve tuğla süslemeleri ile dikkati çekmektedir. 

Kasım Paşa Camisi      (Bigadiç) 
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından 1549’da yaptırılmıştır. Tamamen kesme taşlarla yapılan cami birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir. Yapıldığı dönemin tüm mimari özelliklerini yansıtan Kasım Paşa Camisinin duvarlarında 1901 tarihli levhalarda hat sanatının değişik örnekleri bulunmaktadır. 

Kurşunlu Cami (Hekimzade Yusuf Sinan Camisi)      (Edremit)
Kurşunlu Caddesi’ndedir. Edremit’in tanınmış ulemalarından Yusuf bin Habib için yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığından kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber, mimari üslubu XV.yüzyıla işaret etmektedir. Tek kubbeli camilerin klâsik örneklerinden olup, kesme taştandır. Önünde üç bölümlü, sivri kemerli bir son cemaat yeri vardır. İbadet mekanını sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe örter. Kubbe duvarının ortasında çok kenarlı mihrap nişi bulunmaktadır. Kare kaide üzerindeki minaresi yuvarlak gövdelidir. Caminin yanında olduğu bilinen medresesinden hiçbir iz günümüze gelememiştir. 

Kadı Camisi (Ayvalık)
Ayvalık Altınova Bucağında bulunan Kadı Camisi’nin kitabesi günümüze gelememiştir. Bu bakımdan ne zaman ve kimin tarafından yaptırılmış olduğu bilinmemektedir. Küçük Cami olarak da isimlendirilen bu yapı 9.80 X 9.80 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülmüştür. Kaba yontma taştan olan cami onarımlar sonunda özelliğini yitirmiştir. 
    
Kurşunlu Cami: 1231 yılında Edremit Fatihi olan Selçuklu Komutanı Yusuf Sinan tarafından yaptırılmıştır. Caminin yanında Yusuf Sinan'ın türbesi vardır. 

Ayazma Kilisesi: Günümüzde zeytinyağı fabrikası olarak kullanılan İon sütunlu Fenoremeni Kilisesi, ortadokslarca içindeki kutsal su nedeniyle "AYAZMA" olarak anılmaktadır. ( 10) 

 


BALIKESİRDEKİ SİT ALANLARI 


  

Adramytteion:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesideki antik şehirdir. İlçenin deniz kıyısında bulunan Ören mahallesinin Karataş Tepesi mevkindedir. Baş Tanrısı Zeus'dur, odun ticareti ile ünlüdür.Adramytteion geniş bir alana yayılmaktadır. Bir ucu hala kent surlarının görüldüğü aşağı kesimden Bergaz Tepe'ye kadar yayılır. antik kent, yerleşim alanı tarafından yok edilmesine rağmen hala bazı izleri bulmak mümkündür.
Antik Liman: Kaynaklara göre kentin iki limanı olup, bunlardan biri askeri amaçlarla kullanılmaktaydı. Ama günümüzde bir liman kalıntısı görülebilmektedir.
Kilise: M.S. 300-500 yılları arasına tarihlenmektedir. Yalnız temeli günümüze ulaşabilen yapının yanında ayrıca bir nekropol bulunmuştur. Kilise temelinin taş kısımları iyi korunmuş olmakla berabar bir tavus kuşunu betimleyen duvar mozağiyi keşfedilmiştir.[ 7]
Roma Surları:Yıkılmış ve büyük oranda toprak altındadır. Roma Köprüsü: Çoruk köyü yakınlarında 3 kemerli alçak bir roma köprüsüdür.

Yılantepe Altarı: Ören mahallesinin kuzey doğusunda yer alır.[ burhaniye belediyesi, ilçe tarihi ] Çeşitli, cam şişeler, kandiller, büyük küpler ve ölçü ağırlıklarının dışındaki diğer buluntular;

Adramytteion İskeletleri:Nekropolde bulunan iskeletler incelendiğinde, yaş analizi sonucu, ortalamanın orta erişkinlik (35-50 yaş) dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. İskeletler arasında genç ve yaşlı ölümlerinin az ve eşit olduğunuda göz önüne alınırsa, bu verilere göre toplumun sağlıklı olduğu söylenebilir.[] Sikkeler: Çeşitli sikke örnekleri olsada en bilineni bir yüzü Zeus diğer yüzü Pegasus motifli sikkelerdir. Bu paranın anısına, Ören'e bir kanatlı at heykeli yapılmıştır.

Antandros:

Antandros Balıkesirin, Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesi yakınlarındaki mozaikleriyle ünlü antik şehir. Kaletaşı tepesinin batı yamaçlarından yer almaktadır.
Kentteki arkeolojik buluntular M.Ö. 7.-8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ele geçen buluntuların bir kısmı Bursa Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Kazılar sırasında Roma dönemine ait mozaiklerle bezenmiş bir villaya, kanalizasyon ağına ve pek çok lahite rastlanmıştır. Kent özellikle Kaz Dağından sağlanan keresteleri ihraç etmekteydi ve bu yolla zenginleşti. Kentte Afrodit kültü egemendir.

Daskyleion:

Daskyleion, antik  yerleşimidir. Bandırma'nın 30 km güneyinde, Manyas Kuşgölü, Ergili Köyü Aksakal Beldesi Hisartepe'dedir. Herodot ve Xenophon gibi antik yazarların sözettiği Satraplık Sarayı bulunmaktadır. Adını Kral Gyges'in babası Daskylos'dan almıştır. Daskyleion, en parlak dönemini Perslerin Satraplık Merkezi oldukları dönemde yaşamıştır (MÖ 547 - MÖ 333). Lidya Kralı Daskylos tarafından kurulmuştur. Kral Gyges tarafından kurulduğu da iddia edilmektedir. Perslerin yanı sıra Frigya, İonya ve Bizans dönemine ait bulgular da vardır. Çok sayıdaki müzelik buluntular   Bursa ve Balıkesir ve Bandırma  Arkeoloji Müzelerine  teslim edilmiştir. 

Tebai (Kilikya) ,Havran ilçesine bağlı Tepeoba köyü yakınlarındadır. Tarihi Hellen İstilasından öncesine dayanır. Kent adı  Luvi dilinde "düzlük, düz yer, düz nesne" dir.(  Bilge Umar (2002), Aiolis sf.150: Thebai) 

Yörede Kisthene, Kyzikos, Lyrnessos, Pordoselene, Zeleia gibi antik kentlere ait sit alanları bulunmaktadır. 


 

Edremit


TERMAL TURİZM ALANLAR


BALIKESİR- PAMUKÇU KAPLICALARI :  Balıkesir il merkezine   bağlı  15 km uzaklıktaki Pamukçu  beldesi  sınırları  içersinde bulunan Pamukçu Kaplıcalarına, şehir merkezinden (yarım  saatte bir kalkan dolmuşlarla) ulaşabilmek mümkündür. Pamukçu Köyü sınırları içerisinde  bir adet (5 yıldızlı) otel  ile Pamukçu Belediyesine ait bir tesis bulunmaktadır.                   

BALIKESİR(Merkez) KİRAZ KAPLICALARI :  

Organize Sanayi Bölgesi’ne 10 km uzaklıkta Kiraz Köyü sınırları içinde 40ºC ısısı olan ve araştırılması gereken bir kaplıcalardan biridir. 


EDREMİT - GÜRE KAPLICALARI:


 Edremit’e 12 km. uzaklıktaki şirin beldesi Güre sınırları içinde Çanakkale karayolu üzerinde yer almaktadır. Termal Turizm Merkezinde (5 yıldızlı) otel mevcut olup, yine çevrede bulunan oteller konaklama ile sudan yararlanma imkânı sunmaktadır. Bölge aynı zamanda dağ turizmi, eko turizmi ve kampçılık faaliyetleri için eşsiz güzelliklere sahiptir. Kazdağları 1993 yılında Milli Park ilan edilmiştir. 

EDREMİT- BOSTANCI KÖYÜ KAPLICALARI :

Bostancı Köyü’nün sınırları içinde Edremit-Burhaniye karayolu üzerindedir.  Bostancı köyü sınırları içerisinde, İşletme Belgeli 2 adet  (3 yıldızlı)) 215 yatak kapasiteli otel bulunmakta olup; Türk hamamı, saunası, açık ve kapalı yüzme havuzları ile güzellik ve spor merkezleri, günübirlik banyoları vb.. ile halkımıza hizmet vermektedir. 

EDREMİT –DERMAN ILICASI:

Kaplıca, Edremit- Burhaniye yol kavşağı üzerinde Akçay’a 12 km. Edremit’e 3 km uzaklıktadır. Sıcaklığı 48-58 ºC arasında değişmektedir. Suların romatizma, lumbago, filibit ve kadın hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. 

 
Ayvalıktan bir görünüm Resim alıntı ( https://www.google.com/imgres?q=ayvalık&num) 


 

Resim alıntı( Balıkesiir Belediyesi veb sitesi) 


 

KAYNAKÇA1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kesir_(il)
2. https://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/belge/1-66462/balikesir-ilinintarihi.html
3. https://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/belge/1-32976/kaz-dagi-ida-dagi.html
4. https://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/belge/1-66435/saglik-ve-termal-turizm.html
5. https://www.balikesirkulturturizm.gov.tr/belge/1-32981/kus-cenneti-milli-parki.html
6. https://tr.wikipedia.org/wiki/Adramytteion
7. burhaniye belediyesi, ilçe tarihi
8. https://tr.wikipedia.org/wiki/Tebai_(Kilikya)
9. https://tr.wikipedia.org/wiki/Daskyleion
10.https://www.balikesirturizm.gov.tr/belge/1-32977/tarihi-yapilar.html
11. https://www.kenthaber.com/marmara/balikesir/ 

İLGİLİ SAYFALAR

 • ADANA'NIN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ
 • ADIYAMAN, TARİHİ VE TURİZMİ
 • AFYON'UN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ
 • AĞRI'NINTARİHİ TURİZMİ VE TURİSTİK YERLERİ
 • Aksaray'ın Tarihi ve Turistik Yerleri
 • Amasya'nın Tarihi ve Turistik Yerleri
 • Ankara'nın Tarihi ve Turistik Yerleri
 • Antalya'nın Tarihi, Turizmi ve Antik Yerleri
 • Artvin'in Tarihi, Turizmi, Yayla ve Vadileri
 • Aydın'ın Tarihi, Turizmi , Antik ve Doğal Güzellikleri
 • Balıkesir:Tarih, Turizm ve Gezilecek Yerler
 • Bartın'ın Tarihı Turizmi , Görülecek Yerleri
 • BATMAN'IN TURİZM, TARİH VE DOĞASI
 • Bayburt'u Gezelim mi?
 • Bilecik'i Gezelim mi?
 • Bingöl ve Güzellikleri
 • BİTLİS'İ GEZİP GÖRELİ,M
 • BOLU'YU GEZİP GÖRELİM
 • BURDUR'UN TARİH DOĞA VE KÜLTÜRÜ
 • Bursa'yı Gezip Görelim
 • Çanakkale: Tarihi, Turizmi ve Doğası
 • Çankırı'nın Tarihi Turistik ve Doğal Güzellikleri
 • Çorum , Tarihi, Turizmi ve Doğal Güzellikleri
 • DENİZLİ , TARİH TURİZM VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ
 • Elâzığ Tarih Turizim Doğal ve Diğer Özellikleri
 •  

İliniz, ilçeniz hatta köylerinizin, doğal güzellikleri hakkında yazılar yazabilir, Turistik, tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflarınız ile  paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim, Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak, bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirisiniz.