Gel ey zarîf ü serv-i gül-endâm


Gel ey zarîf ü serv-i gül-endâm

 

Gel ey zarîf ü serv-i gül-endâm kandasın

Sensiz gönülde kalmadı ârâm kandasın

 

Hicrin oduna yanam i dilber ale’d-devâm

Sanma beni ki usanam ıram kandasın

 

Her dem ki âh edem tütünüm göklere çıkar

Rahm eyle bana kalmadı çâram kandasın

 

Cânı vü başı vaslın için kılmışım fedâ

Ya erişem ya bağrımı yaram kandasın

 

Nice ki kasd eder tapına ermege elim

Yol bulmazam ki hidmete varam kandasın

 

Nâmûs u âr şîşesini taşa çalmışım

Yüzüm suyunu toprağa karam kandasın

 

Her gece Şeyhî âh eder eydür bu mısra΄ı

Gel ey zarîf ü serv-i gül-endâm kandasın (G/139)

 

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016