Her dil âlem serveririz ya Muhammed ya Ali

 

 

Her dil âlem serveririz ya Muhammed ya Ali

Cümlenin hem mihterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Hadi- i rahman çü sizsiz her dü alemde bu gün

Cümle nazır manzarısız ya Muhammed ya Ali

 

Du cihanın afitab u mab- tab u şems’ısız

Zulmetin hem enverisiz ya Muhammed ya Ali

 

Şanınızda geldi hem taba ve yasin hel eta

Ve’d- duhanun defterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ayet- i lev- lak ilen hem la- fetanın ma’nisi

Lahmike lahmi yerisiz ya Muhammed ya Ali

 

Emr- i ma’rufun beyanı sizden oldu aşkar

Nehy işlerden berisiz ya Muhammed ya Ali

 

Dürr- i şeb- var ile gevher nutkunuzdur bi- güman

La- mekanın cevherisiz ya Muhammed ya Ali

 

Ol zaman kim kıldınız cümcümeyi ihya eden

Padişah- ı Berberisiz ya Muhammed ya Ali

 

Hayberiler tek zeberdesti yine katl eyleyen

Öldüren hem Anterisiz ya Muhammed ya Ali

 

Tanlagı günde şefa’at hem yine sizden olur

Hem ResUl ü Haydarisız ya Muhammed ya Ali

 

Fatıma Zehra betül- i kurratü’l aynı resul

Bab- ı Şeberr ü Şübbersiz ya Muhammed ya Ali

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016