NASİPSİZ


            NASİPSİZ


Seni tanıyoruz saklanma boşa

Biraz onurlu ol utan nasipsiz.

Türlü tezgah ile gelirsin başa

Suların başını tutan nasipsiz.


Beytülmal'a daldırmışsın elini

Yurt etmişsin kötü söze dilini

Estirmişsin kinle nefret yelini

Ahlakı yabana atan nasipsiz.


Alışmış haramla barışık miğden

Rahatsız olmuyor yediği çiğden

Menfaat sağladın iplikten iğden

Helal'e haramlar katan nasipsiz.


Kızarmıyor yüzün kayışa döner

Dostluk ve vefanın hatırı söner

Kalbinde hırsların harsını yener

Mezatta onuru satan nasipsiz.


Liyakatsız her makama gelirsin

Ne hakikat nede Hakk'ı bilirsin

Merhameti vicdanından silirsin

Şirret çamuruna batan nasipsiz.


Günah dediğini kendin yaparsın

Maddiyata mana varken taparsın

Her devirde sen parsayı kaparsın

Deveyi hamutla yutan nasipsiz.


Tarihi öğrenmez dersler almazsın

Vatanını sevmez millet bilmezsin

Allah'tan dileğim ebed gülmezsin

Ayrık otu gibi biten nasipsiz.


Namerdi oturttun kutsal saraya

Yaradan'la kullar koydun araya

Düşünmedin aklın verdin kiraya

Cehalet yolunu tutan nasipsiz.


Hayat sona erer kurulur mahşer

Ah(i)rete dünyanın hesabı düşer

Her iki cihanda dostun olur şer

Haramlar üstünde yatan nasipsiz.


Hırsızlık sermayen arsızlık payen

Haram saltanatı kurmaktır gayen

En kutsal değerin olmuş hikayen

Allahtan kork kuldan utan nasipsiz.


A.Kadir YALDIZKAYA


NASİPSİZ: İşlediği günahlar sebebiyle kendisine

Rızık bahşedilmeyen kişi manasında kullanılmıştır.A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017