PERİŞAN

        PERİŞAN  
Kitaplara uymaz bu nasıl bir şey?
Akıllar karışık fikir perişan.
Hırsızı ağadır arsızlarsa bey,
Zenginin yanında fakir perişan.
 
Cahil sanar ilim irfan boşuna,
Köşeleri dönmek gider hoşuna,
Kötülükler böyle gelir başına,
Cahiller elinde bilim perişan.
 
Şerefsizlik alıp başın yürümüş,
İffetsizlik ufukları bürümüş,
Namus denen değer ise çürümüş,
Uçkurlar çözülmüş ahlak perişan.
 
Tapıyor yalancı dünya malına,
Doğru gidemiyor kendi yoluna,
Zengin bakmaz ezilenin halına,
Zalimler elinde zulüm perişan.
 
Yürekte arama ne ar ne haya,
Bütün çirkefini yayar dünyaya,
Şeytanları bile bırakır yaya,
Yalancı elinde doğru perişan..
 
İnsanlık onuru bir ağır hasta,
Vicdanlar yaralı gönüller yasta,
İblisler küreği çeker aheste,
Dikenler içinde gülüm perişan.
 
Yalan saltanatı sona erecek,
En sonunda bir mezara girecek,
Hakkın divanında hesap verecek,
Günahın yolunda ölüm perişan.
 
                A.Kadir YALDIZKAYA.

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 11.08.2017