BEN SEVGİ ŞAİRİYİM

       BEN SEVGİ ŞAİRİYİM  
 
Bir sevda şairiyim sevgi peşinde koşan
Sevdaları uğruna hep çağlayarak coşan
Ferhat gibi dağ delip Şirin misali aşan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda kuşuyum ben sevgi dalına konan
Divane bülbül gibi hep sevgileri anan
Aslı gibi kavrulup Kerem misali yanan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda kitabıyım sevgi sözü yazılan
Şiir gibi yüreğin imbiğinden süzülen
Çelebinin misali nice diyar gezinen
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda bahçesiyim sevgi gülü ekilen
Ayrık otu sökülüp aşk fidanı dikilen
Yunus misali aşkla tutuşarak yakılan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda rüzgarıyım seven gönülde esen
Yürekteki nakışı ayrı renk ayrı desen
Deli Dumrul misali nice yolları kesen
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda çiçeğiyim dikeni ele batan
Kokusu yüreklerde ömüre ömür katan
Garip Aşık misali kara toprağa yatan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda elçisiyim sevgileri götüren
Kötülükler bırakıp iyilikler getiren
Şems misali aşk için ömürünü bitiren
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda yolcusuyum yaradanını seven
Yaradanın hatrına yaradılanı öven
Mevlana'nın misali hep karşılıksız seven
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda kelebeğim hep sevgilere uçan
Kardelen gülü gibi karlı dağlarda açan
Koç Köroğlu misali zalime korku saçan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda ırmağıyım yürekte doğup akan
Gönüller tutuşturup seven kalpleri yakan
Dadaloğlu misali aşk için dağa çıkan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
Bir sevda sazıyım ben aşk türküsü çalınan
Vurduğu her notadan ayrı sevgi salınan
Aşık Veysal misali toprağa yar olunan
Ben sevgi şairiyim kim ne diyorsa desin.
 
                            A.Kadir YALDIZKAYA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 8/11/2017