Çanakkale Tarihi Turizmi ve Doğası


 • Assos- Behramkale-Aristo'nun Aşk Beldes
 • GÖKÇEADA VE GÜZELLİKLERİ
 • BOZCAADA'YI GEZELİM
 • Adramytteion- Edremit-Antik Kenti
 • İl il Türkiye
 • Antik Kentler
 • Müzeler
 • Gezelim Görelim
 Dosya:Havadan cnk.jpg

ÇanakkaleNüfus (2011)[1]
 - Toplam 486,445
 - Kır     218,363
 - Şehir     268,082


Çanakkale  büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan,  9.887 km²'lik yüz ölçümü ile  Asya (Anadolu) ve Avrupa (Trakya) kıtalarında toprakları bulunan, kendi adını taşıyan boğaz ile ikiye bölünmüş bir şehirdir.

Anadolu'nun en batı noktası olan Baba Burnu ile Türkiye'nin en batı noktası Gökçeada'daki İncirburnu il sınırları içindedir. Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait en büyük adalar, Bozcaada ve Gökçeada, Çanakkale iline bağlıdır. 2010 TUIK verilerine göre imerkez ilceyle beraber 12 ilce, 22 belde ve 565 köy vardir.
İl topraklarının yarısından fazlası ormanlar ile kaplıdır. Ormanlar il topraklarının % 53.9'unu oluşturur. Ormanlık alanlar 536.964 hektar olup bunun 449.024 hektarı koru, 87.969 hektarı ise köylülere dağıtılan ve ticaret yapılan, kesilmeye hazır ormanlardır. (1) Toplum,Göçmenler , Türkmenler, Pomaklar, Yörükler, Çerkezler ve az sayıda Boşnak'tan oluşur. Pomak ve Yörükler genelde tarım ile uğraşırlar. Bir Yörük  ile Pomak farklı biçimde geleneksel giysiler giyer.


 
 
Dardanelles… Hellespontos Resimleri: https://www.canakkale.gov.tr/842/canakkalenin-antik-tarihiÇanakkale Tarihçesi

Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır.

Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu yakasında Abydos dolaylarında Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler yapılmıştır. Bugünkü Çanakkale İli’nin adı Anadolu yakasındaki Çanak Kalesinden gelmektedir. (2)

 Eski çağlarda, Hellespontos ve Dardanelles olarak da adlandırılan ilde 3000 yıldan beri yerleşim olduğu bilinmektedir. Bugün bile kalıntıları bulunan Truva (Troia, Troy) Antik kenti M.Ö 2500 yılında büyük bir depremle yıkılmış ve bölge uzun yıllar Lidya'lılarca yönetilmiştir. Millattan önce 336 yılında bölgede en önemli güç hâline gelen Pers İmparatorluğu Helenizm'i tüm dünyaya yaymak amacındaki Büyük İskender Granikos Çayı (Biga Çayı) kıyılarında büyük bir bozguna uğratılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde de Karesioğulları Beyliğinin yıkılması ile ilin bugünkü topraklarının büyük bir bölümü ele geçirilmiş, Bizans'a sayesinde ilin fethi daha da kolaylaşmış ve Boğazlar ile birlikte kontrol Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. (1)

I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.[9] İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti konumundaki İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Savaş sonucundan iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

Çanakkale ilinin topraklarının bütününe bakıldığında, üzerinde kurulmuş olduğu yarımada Biga Yarımadası olarak adlandırılır. İl içindeki en kayda değer yükselti Biga Dağları'dır. Biga adının bu denli çok kullanımının sebebi, Cumhuriyet döneminden önce , Osmanlı idarî sisteminde Sancak'ın Biga ilçesi olmasıdır. Yani ilin eski merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde, kazanılmış olan başarılardan dolayı ilin ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiştir. İlin isminin kökeni yörede çok gelişmiş olan çanak - çömlek zanaatine dayanır. (1)
Çanakkale, Cumhuriyetin ilk yıllarında Biga ve Gelibolu sancaklarının kaldırılması ve her ikisinin ortasında bulunan Çanak köyününün il ilan edilmesiyle meydana gelmiştir. 1927 Nüfus sayımında Çanakkale'nin Merkez Nüfusu sadece 8.500 kişidir.

Çanakkale ile birçok ilçesi tarihî ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olmasına rağmen, bölge olması gerekenden oldukça az turist çekmektedir. İl merkezinin çevresinde bulunan yerlerin hemen hemen heryeri sit alanı ilân edilmiştir. Çanakkale'nin büyüyememesinin asıl sebeplerinden biride budur. Birçok alan yerleşime kapalıdır.Çanakkale'nin başlıca turistik yerleri

    Gökçeada (İmroz)
    Bozcaada (Tenedos)
    Antik Yunan Şehirleri
    Kazdağı
    Kaplıca ve Termal Tesisler
    Anıtlar ve Çanakkale Abideleri
    Kaleler ve Çimenlik Kalesi
    Harp Eserleri Müzeleri
    Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı
    Çanakkale Boğazı
 

Tarihimizde ve dünya harp tarihinde özel ve önemli bîr yer tutan Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, antik dünyanın batı Anadolu’daki önemli merkezleri Troia ve Assos kenti, İda dağı, görülmeye değer pek çok yeri ile vazgeçilmez tarih ve turizm
değerlerindendir.


ww.semtfirsati.com/firsatlar/tuten_tur_bir_gece_yarim_pansiyon_konaklama_gokceada


Gökçeada

Türkiye’nin günübirlik ya da bir süre konaklamalı gelen en büyük ve en çok turist çeken adasıdır. Ada 289 kilometrekare ve kış nüfusu onbin dokuz köyünün toplam nüfusu 1600 ise kişi kadarken  Turizm sezonunda  adanın nüfusu otuz bine çıkmaktadır. Kıyı şeridinin toplam uzunluğu ise 46 mil kadardır. Gökçeada’nın yerleşik nüfusu eski adalılar, Rumlar, Trabzon Sürmene’den gelenler,  az sayıda Ispartalı, Bulgaristan göçmenleri ve eski mahkumlardan oluşur. (3) Sonradan bu adaya memur ve asker aileleri ile büyük kentlerden kaçıp gelenler de olmuştur. Gökçe adanın yerli Rumları evlerini boşaltıp gitseler de evleri durmakta zaman zaman gelerek bu evleribde oturmaktadırlar. Ada da onbir kilise var, yüzlerce manastır ve Metropolit de vardır. 15 Ağustos’da dünyanın bir çok yerine dağılmış Gökçeadalı Rumların çoğu adada toplanmaya çalışır.

Ada’nın ilçe merkezinde Merkez Camisi , Fatih Camisi ve  3 kilise bulunur. Eski Bademli köyü, tarihi çamaşırhane, önündeki asırlık çınar ve ilkokul binaları korumaya alınmıştır. İlginç kaya oluşumlarına sahip olan Yıldızkoy’la Yelkenkaya arasında kalan bölüm TÜDAV’a (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı) tahsis edilmiş ve Sualtı Milli Parkı ilan edilmiş Türkiye’nin tek sualtı milli parkıdır. Restore edilmiş Rum evlerine sahip Zeytinli, Dereköy ve Tepe Köyü de koruma altındadır . Dereköy’den sağa dönülerek gidilen Marmaros Koyu yolu üzerinde,Marmaros Şelalesi de görülmeye değer bir güzelliktedir.https://www.uyguntatilfirsatlari.net/tatil-yerleri/bozcaada-bolgesindeki-otel-ve-pansiyonlar/

BOZCAADA

Eski adı Tenedos olan adaya Geyikli Yükyeri İskelesi’nden kalkan arabalı vapurla ulaşılır.Vapur iskelesinin hemen yanında yükselen kale şaşılacak kadar yeni görünür. Oysa tarihi Finikelilere kadar uzanmaktadır. Bozcaada Kalesi iki küçük müzeyi barındırıyor. İç kaleye girişinde hemen sağda mahzen benzeri küçük bir odada arkeolojik buluntaları sergileniyor. Meryem Ana Kilisesi 1867-69 yılları arasında yapılmış. Tarihi Venediklilere kadar uzanan  kilise üç neflidir. Yapının bölümleri arasında korint başlıklı beşer sütun bulunur. 1734 yılında  yapılmış Aya Paraskevi Ayazması sekiz çınar ağacının arasında küçük bir şapel, iki küçük yapı ve çift oluğu bulunan bir çeşmeden oluşuyor. 26-27 Temmuz günleri bağbozumu şenlikleri geleneksel olarak burada düzenleniyor.

Yalı ve Alaybey adanın en eski camileridir.  camileri. Yalı Camisi 15.yy.sonu ile 16.yy.başlarında yapılmış.  Minaresi yıkıldığı için 1965'de yeniden yapılmış, Alaybey camisinin 1700 yıllarında yapıldığı düşünülüyor. Osmanlılardan kalan Köprülü ve Alaybey Hamamları artık çalışmaz olmuşlar.

Ege Denizi’nin en önemli dalış noktalarından birisi Bozcaada'dır. Denizin temizliği görüş mesafesini 50-60 metreye kadar uzatıyor. Adanın ucunda Batı Burnu'nda  yanıp sönen bir deniz feneri var. Bu fenerin yanına  modern yel değirmenleri kurulmuş elektirik üretiyor. Bozcaada’da bağcılık ve şarapçılık eskiden beri ünlü. Ve tabiiki  bağları.
şaraplarıyla meşhur.


Çanakkale'nin her yeri doğal bir sit alanıdır. Şehrin çok büyük bölümü kentleşmeye yasaklanmış, Sit alanaı ilan edilmiştir. Şehirde kültür bakanlığının koruma ve sit alanı ilan ettiği yüzlerce höyük, şehir, ve sit alanı bulunmaktadır. Bunların en başlıcası, Kaz dağları,  Truva, Assos, Tarihi milli parklar ve sit alanı ilan edilen mahalle, köy ve antik yerleşim yerleridir.Truva

Troia, Çanakkale Boğazı girişi yakınındaki Hisarlık mevkisindeki Tunç Çağı’ndan kalma kale ve kentle birlikte Troia Savaşı sonunda yok edilen Kral Priamos’un efsanevi kentinin ortak adıdı. Troia gezginlerin kendi başına gezip anlayabilecekleri bir ören yeri değil. Mutlaka uzman bir rehber eşliğinde gezilmelidir.Yapılan kazılar sonucu 9 medeniyet katı ortaya çıkarılmış. Kenti çevreleyen surlar eğimli, temelleri taş, üst kesimleri kerpiç.. Rampalı kapı ise savunma tekniği açısından dünyanın en eski ve en iyi korunmuş örneği.. Surlar genişletilerek kulelerle desteklenmiş. Kent örenine giriş, eğimli, eklemli surların önünden ve bindirme sur duvar aralığına yerleştirilmiş.Antik çağın kalıntıları, güneyde  Küçük Tiyatro, boulevterion olarak izlenirken, kazı çalışmaları yeni başlamış olan kuzey yönündeki Büyük Tiyatro yapısıdır. Son yapı katında inşa edilen Athena tapınağı, günümüzde oldukça iyi durumda. Troia Müzesi Ören yeri girişinde küçük bir müze. 1955 yılında açıldı. Daha önce İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde olan buluntular da 1970'de bu müzeye aktarıldı. Berlin Arkeoloji Müzesi’nde ise Troia’dan kaçırılmış eserler dört salonda teşhir ediliyormuş.
ASSOS BEHRAMKALE

Çanakkale iline 92 km, Ayvacık ilçesine 15 km uzaklıktadır. Assos, Eski Anadolu'nun batısında, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Assos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Troas bölgesinin güney kıyısında, 238 metre yükseklikte bir bazalt tepesi üzerine kurulmuş, Ayvacık İlçesine bağlı antik kalıntılarla dolu tarihi ve turistik bir beldedir. Yüksekliği 20 metreye ulaşan  12 değişik kapının yer aldığı yaklaşık 3200 metrelik surlarla çevrilmiştir.Akropol, Athena Tapınağı, Agora (Şehir Merkezi – Çarşı), Bouleuteiron (Meclis Binası), Gymnasium, Tiyatro, Assos limanı Hüdavendigâr Cami ve köprüsü gezilmesi gereken yerler olarak  sayılabilir. (4)

Antik kentin etrafı dört km’lik surla çevrili. Surların bir kısmı yokolmuş. İ.Ö. 6. yy’dan beri surlarla çevrili olduğu biliniyor. En son dönem surları 4. yy’a ait. Bunlar onarılarak Roma döneminde de kullanılmış. Günümüzde de önemli ölçüde ayakta, iyi durumdadır. ( 4. Assos Hakkında Geniş bilgi ve resimler için Bkz. https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/forummesaj/121-assos__behramkale_aristonun_ask_beldesi.html)
Bölgenin en iyi plajlarını Kadıga Koyunda olması nedeniyle Kadırga Plajlar'nda ve Koyda, oteller moteller ve benzeri tesisle kurulmuştur. Behramkale'nin doğu ve batısındaki köyler hepsi yamaçlarda sanki birer duvar apliği gibi durmaktadırlar.  ASSOS temiz havası, denizi, balıkçılığı ve ören yerlerine olan bağlantıları tarihi ve doğal dokularıyla insanları büyüleyen gözde bir tatil yeridir. (4)


KAZ DAĞLARI

"Ege’nin mavisi ile İda’nın yeşili arasında öyle bir yer vardır ki, orada keskin kekik kokuları içinde lezzetli zeytin çeşitleri ile yaptığım kahvaltının tadını hiçbir yerde bulamadım. İşte orası Gargara’dır.” Homeros

Gargara antik yerleşiminin  Nusratlı Köyü kuzeyindeki Kocakaya Tepe’den Arıklı Köyü’nün doğusundaki Zindan Tepe’ye taşındığı söyleniyor. Buz gibi suları ile pınarlar, İda Dağı’ndan çıkıyor.  Denize koşan dereler,  şelaleler, zeytin ağaçları, çamlar ve muhteşem manzaralar... Çepni köyünün yanındaki Afrodit Kaplıcası,Adatepe Köyü ve Zeus Altarı, İda Dağı’ndan doğup Ege Denizi’ne ulaşan Mıhlıçay, zeytinyağı müzesi ve İda dağının kendisi başlıca gezilip görülmesi gereken mekanlardır.

ÇANAKALEDE KALELER VE ÇİMENLİK KALESİÇanakkale, sayı bakımından Kalesi en fazla olan İlllerimizden biridir. Antik Çağ’da Hellespontus adını taşıyan bugünkü Çanakkale Boğazı’nın iki yanına çok sayıda kale vardır. Çanakkale ve çevresindeki kaleler, genellikle denizden gelecek saldırıları önlemek üzere inşa edilmiştir. Yapılmış bu kalelerden pek coğunun izleri tarihten silinmişse de Çanakkale İli dahilinde 25 kalenin bulunduğunu  tespit  edilmiştir. ( 8) İldeki kaleler şunlardır.  Akbaş Kalesi (Sestos Kalesi) Atikhisar Kalesi,Babakale Kalesi,Babaya Kalesi, Behram Kale (Assos),Biga Kalesi,Bozcaada Kalesi,Çal Kalesi,Çamburnu Kalesi,Çığrıdağı Kalesi (Neandria Kalesi),Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye)),Çimpe Kalesi
Gelibolu Kalesi,Hadrianus Kalesi ( Asar Tepe Kalesi – Hisar Kale) İskitler Kalesi, Kale-i Hakaniye (Kumkale),Karabiga Kalesi (Pegai Kalesi), Kilitbahir Kalesi ,Kilye Kalesi
Köseburnu Kalesi (Mecidiye Kalesi),Küçük Hisarlık Kalesi,Nara Kalesi, Sapan Kalesi,Seddülbahir Kalesi, Truva Kalesi

Bu kaleler içerisnde görselliği ve mimari açıdan en çok  Çimenlik kalesi dikkati çekmektedir. Çimenlik Kalesi 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un savunulması amacıyla Çanakkale Boğazının en dar yerine Anadolu yakasında yaptırılmıştır.Kale zaman içinde doğan ihtiyaçlara göre tadil edilmiş özellikle 19.yüz yılda boğaza parelel batı sur duvarları yıkılarak çağın silah teknolojisine uygun top mevzileri ve cephaneliği inşa edilmiştir. 1915 Çanakkale savaşında da Merkez savunma Grubu’nun sevk ve İdare Mevkii olmuştur.
Çanakkale Şehitleri Anıtı,


Çanakkale il sınırları içindeki Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan anıt. 1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden 253.000 Türk askerin anısına yaptırıldı. Feridun Kip, İsmail Utkular ve Doğan Erginbaş tarafından tasarlanmıştır.zerinde 25x25 m kaide yer alan 4 ayak üzerine oturtulmuş olan yapının yüksekliği 41,7 metredir. Ayakların genişliği 7,5 metredir. Anıt tümüyle 62,5 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. (5)  Çanakkale'de Çanakkale savaşlarının hatırasını taşıyan  yüzlerce şehitlik vardır. Her yıl Anzakların, İngilizlerin, Türklerin ve Türk öğrencilerinin geziler düzenlediği bu anıtlar ve şehitlikler Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu ve özgürlüğümüzü korumamız  adına yaşanılan acıların canlı timsalleridir.
Kilit Bahir Kalesi:
https://birmilyonkalem.blogspot.com/2012/05/canakkale-gezi-notlarim-2.html


Çanakkale Şehitlikleri,


Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası bütünüyle bir şehitliktir. Çanakkale'deki şehitlikler, anıtlar, abideler şöyledir:Anadolu Yakası (6-7)

    Köseburnu Tabya Şehitliği
    Hastanebayırı Şehitliği
    Anadolu Hamidiye Şehitliği
    Hasan Mevsuf Şehitliği
    İntepe Şehitliği
    Kumkale Şehitliği
    HaLil Uslu Atapark İlköğretim Okulu

Gelibolu Yarımadası

Anafartalar

    Akbaş Şehitliği
    Bigalı Atatürk müzesi
    Çamlıtekke karargahı
    Yalovaköyü Binbaşı Zeynelabidin Şehitliği
    Kumköy Şehitliği
    Büyük Anafarta köyü Şehitliği
    Yusufçuk ve İsmailoğlu Kitabeleri
    Büyükkemikli Gazi Baba Kitabesi

Eceabat

    Topçu yüzbaşı şehitliği
    Çamburnu balkan şehitliği
    Mehmetçiğe saygı abidesi
    Avustralya anıt mezarı
    57. Alay ve Avni Bey şehitliği
    Mehmet Çavuş Abidesi
    Conkbayırı anıtları
    Anzak anıtı
    Mustafa Kemal anıtı
    Nazif Çakmak Şehitliği
    Kemalyeri şehitliği
    34 yerde İngiliz, Fransız, Yeni zelanda, Avustralya anıtları

Kilitbahir

    Kaleler
    tabyalar
    Seyit onbaşı anıtı
    Mecidiye şehitleri
    Havuzlar şehitliği
    Soğanlıdere şehitliği
    Alçıtepe şehitliği
    Son Ok şehitliği
    Sargıyeri şehitliği
    Sığındere şehitliği
    Mortokoyu Hisarlıktepe Şehitliği
    Fevzi Çakmak şehitliği
    Abide şehitliği
    Seddülbahir şehitliği
    Yahya Çavuş Abidesi
    Gözetlemetepe şehitliği
    Kabatepe şehitliği
    İlkşehitler şehitliği
    Fevzi Efendi şehitliği (Mecidiye yakını)

Bütün yarımadaya dağılmış olanlar

Tıbbiye, Ertuğrulkoyu, Tekeburnu, tekkekoyu, harapkale, İkizkoyu, sarıtepe, morto, Kanlıdere, Kirte, Maydos, bolayır, Azmakdere, Sarrafin, Yeldeğirmenleri, Aytepe, Zığındere, Kerevizdere, Sargıyeri, Seddülbahir, Alçıtepe, Hisarlık, Soğanlıdere, Haintepe, Domuzdere, Çamtepe, Pilavtepesi, Keskintepe, Şahinsırt, Mestantepe, Pınartepe, Seyitli, Kanlısırt, Kırmızısırt, bombasırtı, albayrak, Düztepe, Keltepe, Kabatepe, Kemalyeri, Kavakdere, Edirnesırtı, Kocaçimentepe, Balıkçıdamları, Düztepe, Abdurrahmanbayırı, Sinanefendi, Kireçtepe, Arslantepe, Projektörtepe, İlyasburnu, Mersindere, Mestantepe, Lalebaba, Kayacık, Ağlı, Merkeztepe, Serçetepe, Keskintepe, Dikdere, Topbayırı, uzunsırt, Keltepe, Sazlıdere, Yeşiltarla, İsmailoğlu.(6- 7)

Çanakkale Müzesi


ÇANAKKALEDE MÜZELER


Çanakkale'nin  antik çağlardan beri süre gelen ve konumundan dolayı  yoğun yaşanan tarihi geçmişini sergilemek amacıyla Çanakkalede çok sayıda müze kuurlmmuştur. Çanakkaledeki müzeler şunlardır.

    Çanakkale Arkeoloji Müzesi
    Çanakkale Boğaz Komutanlığı Müzesi
    Gelibolu Yarımadası Milli Parkı Müzeleri
    Bigalı (Çamyayla) Atatürk Evi
    Hadımoğlu Konağı Türk Evi Etnoğrafya Müzesi
    Yenice Belediyesi Etnoğrafya Müzesi
    Şehitler Abidesi Müzesi

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Müzesi:


Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na bağlı olan bu müze 1982 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede fotoğraflar, resim galerisi, Çimenlik Kalesi ve Nusret Mayın Gemisinin maketi bulunmaktadır. Müzenin birinci katında Çanakkale Savaşı’nı anlatan fotoğraflar, askeri üniformalar, nişanlar, paralar, sancaklar, savaşta kullanılan araç ve gereçler sergilenmektedir. Nusret Gemisinin bire bir ölçüsünde yapılmış ve Çimenlik Parkına yerleştirilmiş maketi, çeşitli eski gazete küpürleri, gemi fenerleri, ışıldak, pusula gibi gemicilikte kullanılan seyir malzemeleri sergilenmektedir. Bu müzeye bağlı olan Çimenlik Kalesi’nde de 16 Türk devletine ait bayraklar, silahlar ve savaşlarda kullanılan araç ve gereçler ile çeşitli toplar sergilenmektedir. (8)Şehitler Abidesi Müzesi


1971 yılında hizmete açılan müzede Çanakkale Savaşlarını gösteren krokiler, fotoğraflar, çeşitli kaplar ve savaş malzemelerinin ve kemiklere saplanmış mermi ve şarapnel parçaları ve mermi çekirdeklerinin havada birbirleri ile çarpışmalarıyla meydana gelen ilginç şekillerin vb.eserlein , sergilendiği müze Şehitler Abidesi’nin altındaki salonda hizmet vermektedir. Müzede 1824 eser bulunmaktadır. (9) Çanakkale Arkeoloji Müzesi

 1984 yılında ise Atatürk Caddesi üzerinde inşa edilen yeni müze binasında hizmet verilmeye başlanmıştır. Müze teşhir salonlarında ağırlıklı olarak Troia,Assos,Apollon,Smintheion,Tenedos,Alexandreia Troas Örenyerleri ile Dardanos Tümülüsü kazılarından ele geçen arkeolojik eserler teşhir edilir. bunlar,mermer heykeller,mezar stelleri,mimari parçalar ile bronz ve pişmiş toprak-çanak-çömlekler,kandiller,

heykelcikler ile taş ve kemik aletler ve cam süs eşyaları ile koku kapları ve altın takılardır. bunların yanında önemli eserler arasında sayabilen boyalı lahitlerden, Polyksena Lahti ile boyalı Pers dönemine ait lahit sergilenmektedir. (10)Yenice Belediyesi Etnoğrafya Müzesi

Yenice İlçesi ve çevresinden toplanan etnoğrafik eserler eski bir Türk evinde sergilenmiştir. Bunların başında dokuma tezgâhları, çeşitli yöresel giysiler ile günlük kullanımdaki araç ve gereçler bulunmaktadır. Müze Yenice belediyesi’nin yönetimindedir. (11)
KAYNAKÇA


 1. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_%28il%29
 2. https://www.canakkale.gov.tr/134/canakkalenin-tarihi-2
 3. https://www.canakkale.gov.tr/1048/gokceada
 4. https://www.edebiyadvesanatakademisi.com/forummesaj/121-assos__behramkale_aristonun_ask_beldesi.html
 5. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_%C5%9Eehitleri_An%C4%B1t%C4%B1
 6. Ramazan Eren, Çanakkale Savaş Alanları Gezi Günlüğü, 2003.
 7. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_%C5%9Eehitlikleri
 8. https://www.canakkaleili.com/cimenlik-kalesi-kale-i-sultaniye.html
 9. https://www.kenthaber.com/marmara/canakkale/Rehber/muzeler
 10. https://www.canakkaleili.com/canakkale-sehitleri-aniti-harp-muzesi.html
 11. https://www.canakkaleili.com/canakkale-arkeoloji-muzesi.html
 12. https://www.kenthaber.com/marmara/canakkale/yenice/Rehber/muzeler/yenice-belediyesi-etnografya-muzesi


- Assos- Behramkale : https://www.kucukoteller.com.tr/otel-tatil-assos-otelleri.html


İLGİLİ SAYFALAR

 • ADANA'NIN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ
 • ADIYAMAN, TARİHİ VE TURİZMİ
 • AFYON'UN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ
 • AĞRI'NINTARİHİ TURİZMİ VE TURİSTİK YERLERİ
 • Aksaray'ın Tarihi ve Turistik Yerleri
 • Amasya'nın Tarihi ve Turistik Yerleri
 • Ankara'nın Tarihi ve Turistik Yerleri
 • Antalya'nın Tarihi, Turizmi ve Antik Yerleri
 • Artvin'in Tarihi, Turizmi, Yayla ve Vadileri
 • Aydın'ın Tarihi, Turizmi , Antik ve Doğal Güzellikleri
 • Balıkesir:Tarih, Turizm ve Gezilecek Yerler
 • Bartın'ın Tarihı Turizmi , Görülecek Yerleri
 • BATMAN'IN TURİZM, TARİH VE DOĞASI
 • Bayburt'u Gezelim mi?
 • Bilecik'i Gezelim mi?
 • Bingöl ve Güzellikleri
 • BİTLİS'İ GEZİP GÖRELİ,M
 • BOLU'YU GEZİP GÖRELİM
 • BURDUR'UN TARİH DOĞA VE KÜLTÜRÜ
 • Bursa'yı Gezip Görelim
 • Çanakkale: Tarihi, Turizmi ve Doğası
 • Çankırı'nın Tarihi Turistik ve Doğal Güzellikleri
 • Çorum , Tarihi, Turizmi ve Doğal Güzellikleri
 • DENİZLİ , TARİH TURİZM VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ
 • Elâzığ Tarih Turizim Doğal ve Diğer Özellikleri
 •  

İliniz, ilçeniz hatta köylerinizin, doğal güzellikleri hakkında yazılar yazabilir, Turistik, tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflarınız ile  paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]