KAL DİYORSUN
GÜNÜN ŞİİRİ


         KAL DİYORSUN


Uzaklardan bana ışmar ederek

Gel diyorsun ama gelemiyorum.

Gam ve kasaveti bırak diyerek

Gül diyorsun ama gülemiyorum.


Sana sitem olmaz hiç bir ahtımda

Tek ak olan sensin kara bahtımda

Sefalar sürdüğüm gönül tahtımda

Kal diyorsun ama kalamıyorum.


Beyhude tükendi gençlik çağları

İlk baharda hazan bozdu bağları

Sen Kerem misali yalçın dağları

Del diyorsun ama delemiyorum.


Çok görürsen iki çiftlik kelamı

Bakışlarla anlat bana meramı

Kuşun kanadında olsa selamı

Sal diyorsun ama salamıyorum.


Kıyıya bağladık sevgi yatını

Umutlara sürdük hayal atını 

Gönülleri saran ayrık otunu

Yol diyorsun ama yolamıyorum.


Saygılar kırılır ince kulbundan

Resimleri yürekteki albümden

Bende kalan izlerini kalbinden

Sil diyorsun ama silemiyorum.   


Durmuyor dönüyor feleğin çarkı

Yüreğin kalmadı enkazdan farkı

Ayar tutmaz sazla hüzünlü türkü

Çal diyorsun ama çalamıyorum.


Kader çizer aşka olan fermanı

Yürekte sürülür sevgi harmanı

Gönül yarasını saran dermanı

Bul diyorsun ama bulamıyorum.


İyiye varılmaz yanlış seçimde

Bırakma yüreği yanık biçimde

Aklın firar eyler beynin içinde

Bil diyorsun ama bilemiyorum.


Sevgisizin yolu düşmez hayıra

Garip kullarını mevlam kayıra

Kendini özgürce hoyrat çayıra

Sal diyorsun ama salamıyorum.


A.Kadir YALDIZKAYA














A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 8/11/2017