ARZ-I HAL
GÜNÜN ŞİİRİ

            ARZ-I HAL

Garip diye bizi dinleyen yoktur
Arz-ı hal edeyim yolluca beyim.
Hayat okulunda tahsilim çoktur
Halim içgüveyden hallice beyim.

Kimi erken tutmuş suyun başını
Kimi zor kazanmış ekmek,aşını
Yokluk viran etmiş garip düşünü
Bizdeki tarlalar çöllüce beyim.

Kimine doğuştan atılmış kazık
Kiminde umuttur kuru bir azık
Kısmet defterinde üstleri çizik
Bizdeki vaziyet kellice beyim.

Kiminin hayatı zorlu bir yarış
Kiminde uzaktır hedefe varış
Ağır çıkılıyor yol karış,karış
Bizdeki zirveler yellice beyim.

Kiminin talihler kesmiş yolunu
Kiminin kederler kırmış dalını
Vefasızlık bükmüş zayıf belini
Bizdeki hikaye bellice beyim.

Kiminin tüfeği dayanmış çama
Kiminin yarımı varmıyor tama
Yırtıkları artık tutmuyor yama
Bizdeki sakolar çulluca beyim.

Kiminde yürekler oluyor rahat
Kiminde gönüller sürer safahat
Aşk ise suç gibi sevgi kabahat
Bizdeki ateşler küllüce beyim.

Kiminde kaderdir adı karanın
Kiminde açıktır üstü yaranın
Olanlarda sıcak yüzü paranın
Bizdeki değeri pulluca beyim.

Kimisi varlıktan olurken şaşı
Kiminin beyazla doluyor başı
Altmışlığın kırkta takılır yaşı
Bizdeki otuz da ellice beyim.

Kimisi zevkinden atar kahkaha
Kiminin mecali yetmez bir aha
Birde dertlerimiz kalkarsa şaha
Bizdeki iki göz sellice beyim.

A.Kadir YALDIZKAYA

 

 

A.Kadir YALDIZKAYAGold Üye / Erkek / 8/11/2017