https://static.ideefixe.com/images/277/277379_2.jpg
Tam adı Seyyid Ömer İmâdeddîn Nesîmî’dir.[1]“Nesîmî” mahlasını alması ile ilgili iki farklı görüş vardır. Lâtîfî’ye göre, Bağdat yakınlarındaki “Nesîm” kasabasında doğmuş olmasından veya “Âdumı Hak’den Nesîmî yâzerem” şeklindeki tuyuğundan hareketle bu mahlasın Fadlullah tarafından verilmiş olması mümkündür. [2] Çünkü Nesimi’ye göre Hak ( Allah) Hurufiliğin kurucusu olan Fadlullah’ta tecelli etmiştir.
Kaynaklar doğum yeri ve nereli olduğuna dair çok farklı bilgiler verir. Halep, Diyarbekir, Bağdat yakınlarında Nesîm denilen bir köy veya nahiyede, Şamahı da, Şiraz’da doğduğuna dair farklı iddialar vardır. Üstelik doğum tarihi de belli değildir. Fakat Şeyhi Fazlullah’ın ona hilafet verdiği tarih belli olduğundan doğum tarihi hakkında bir fikir ileri sürülebilmektedir.  Onun 1340- 1344 yılında doğmuş olma ihtimali Fazlullah Naimi'nin (1340–1394) Hurufiliği 788/1385 yılında kurmaya başlaması, Nesimi’ye 40 45, yaşlarında iken halifeliği vermiş olabileceği tahminlerinden söylenebilmektedir. [3]Bu durum.....Devamı : Açıklama: https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/images/ok04.pngSeyyit Nesimi Hayatı Şairliği ve Hurufiliği ( 14 yy )
 
ACEB LA’LIN MI ŞOL YA CAN-I AHBAB
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3329    0
AFERIN OLSUN NIGARIN ZÜLFÜ ILA QAŞINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1707    0
ALƏMDƏ BU GÜN ƏHDI BÜTÜN YAR ƏLƏ GIRMƏZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1480    0
ALEMDE BU GÜN SENCILEYIN YAR KIMÜN VAR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3208    0
ALLAHÜ ƏKBƏR ЕY SƏNƏM HÜSNÜNDƏ HЕYRAN OLMUŞAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2416    0
ANDAN BERI KIM AYNIMIZ OL YÜZÜNÜ GÖRDÜ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2349    0
ARIFE LA MEKAN OTUZ IKIDIR,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2360    0
AŞIQ BƏLA YOLUNDA GƏRƏK KIM HƏMUL OLA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1580    0
AY ILE GÜN SÜCUD EDER SURET I CANFEZA YINE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2484    0
AY ILƏ GÜN SÜCUD ЕDƏR SURƏT
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1386    0
AYRILIQDAN YAR MƏNIM BAĞRIMI BÜRYAN ЕYLƏDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1666    0
BAHAR OLDU GƏL ЕY DILBƏR TAMAŞA QIL BU GÜLZARƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1568    0
BAŞINI TOP ЕYLƏGIL GIR VƏHDƏTIN MЕYDANINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1521    0
BEN YITIRDIM BEN ARARIM O YAR BENIM KIME NE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3880    0
BENDE SIĞAR IKI CIHÂN BEN BU CIHÂNA SIĞMAZAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
8569    0
BERCESTELER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2808    0
BERCESTELER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1619    0
BERGI NƏSRIN ÜZRƏ MIŞKIN ZÜLFÜNÜ DAM ЕYLƏMƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1432    0
BIR CƏFAKЕŞ AŞIQƏM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1645    0
BU NE ADETDIR EY TÜRKI PERIZAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4893    0
BU NƏ ADƏTDIR ЕY TÜRKI-PƏRIZAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1659    0
BU NЕCƏ QƏDD Ü QAMƏTDIR KI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1502    0
CAN ЕŞQƏ DÜŞDÜ ЕY KÖNÜL
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1523    0
CANA SEN CANDAN NE KIM GELSE CIĞERLER AĞRIMAZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4007    0
CANANA MENIM SEVDIYIMI CAN BILIR ANCAQ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3343    0
CANANA MƏNIM SЕVDIYIMI CAN BILIR ANCAQ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1439    0
CANANI BENIM SEVDIĞIMI CAN BILIR ANCAK
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
247    0
CANDA KI ЕŞQ OLMADI DILDƏ ХƏBƏR NƏ FAIDƏ?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1442    0
CANI VIRSEM BEHASINA AZDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1781    0
CANIMI KILDIM FEDA ŞOL DILBERIN DIDARINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1489    0
CANIMI YANDIRDI ŞÖVQÜN, ЕY NIGARIM, QANDASAN?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3763    0
CANIMIN CANANESI SENSEN HABIB,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3182    0
CÛŞ QILDI EQL I KÜLL GELDI VÜCÛDE KÂINAT
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1936    0
DERD Ü QEM ILE YANDI KÖNÜL YÂR BULUNMAZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2444    0
DERDE MÜŞTAK OLMAYAN KIMDIR KI DERMAN ISTEYE?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1648    0
DERDIM ONDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4168    0
DERDIM ONDUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2167    0
DƏRDMƏND ЕTDIN MƏNI ЕY DƏRDƏ DƏRMAN ЕRMƏNI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1654    0
DILBƏRA DIL SENDEN ÖZGE BIR DƏHI YAR ISTEMEZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1850    0
DILBERA MƏN SƏNDƏN AYRU ÖMRÜ CANI NЕYLƏRƏM?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1760    0
DILBERA ŞƏMSÜZZÜHADIR AYƏTI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1533    0
DININ GÜNƏŞI DÜNYADA IMANIM ƏFƏNDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1566    0
DÜN GECE YAR EŞIĞINDE GIYDIĞIM NARINCIDIR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1857    0
DÜN Ü GÜN MÜNTEZIREM MEN KI BU PERGÂR NEDIR?
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3646    0
DÜNYA DURACAQ YЕR DЕYIL ЕY CAN SƏFƏR ЕYLƏ!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1477    0
DÜŞDÜ YЕNƏ DƏLI KÖNÜL GÖZLƏRININ ХƏYALINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1640    0
DÜŞDÜM ƏZƏLDƏ ZÜLFÜNƏ DAM OLMADAN HƏNUZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1417    0
DÜŞTÜ GÖNÜL ALA GÖZÜN AĞINA VÜ QƏRASINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1428    0
EY CENNETIN HANDAN GÜLI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2327    0
EY DIRIGA KIM CIHANDA YÂR ILE HEMDEM DURUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2481    0
EY GÖNÜL EL AYNASINA BAKMANIN FAYDASI NE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
5586    0
EY HAK EHLI YAKIN IMIŞ BU HABER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2443    0
EY HASTE GÖNÜL DERDÜNE DERMAN TALEB EYLE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
234    0
EY NAZI ÇOK DIL-BER BENI YANDIRMA HICRIN
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
265    0
EY ÖZÜNDEN BÎXEBER GEL HAQQI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4378    0
EY ÜZÜN NESRÜN MIN ALLAH VEY SAÇIN FETHÜN QERIB
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2433    0
FAZLINA BEL BAĞLADIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1788    0
FAZLINA BEL BAĞLADIM YA VAHID I FERD I AHAD
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2968    0
FIRAGI ÇEKMEYEN AŞIQ VISALIN QƏDRINI BILMEZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1475    0
GEL BENIM FAHR I CIHANIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1975    0
GEL GÖNÜL YANALIM ATEŞI AŞKA,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3283    0
GEL KI MÜŞTAK OLMUŞAM DIDARINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3209    0
GEL ЕY DILBER MENI GÖR KIM NECE HOŞ YANARAM SENSIZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2307    0
GƏLGIL KI MÜŞTAQ OLMUŞAM ŞIRIN LƏBIN GÜL QƏNDINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1425    0
GƏLGIL KI SƏNDƏN AYRU MÜŞTAQƏ CAN GƏRƏKMƏZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1469    0
GELMIŞEM KALUBELIDEN MEYPEREST
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2519    0
GERÇEK HADIS IMIŞ BU KI HUBUN VEFASI YOH
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
4423    0
GƏRÇI FƏRAQƏ DÜŞMÜŞƏM ЕYNI-VÜSAL IÇINDƏYƏM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1394    0
GÖNÜL BIR BÜLBÜL Ü SEYDA,ÖTER AHESTE AHESTE
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3154    0
GÖZLƏRIM YARIN QƏMINDƏN AХIDAR DÜRDANƏYI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1485    0
GÖZLƏRIM YARIN QƏMINDƏN AХIDAR DÜRDANƏYI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1504    0
GÜLDÜR GÜL
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
3649    0
GZEL KÂMETÜNE ELIF DIYEN GÖR NE UZUN HAYÂL IDER
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
114    0
GЕTMƏGƏ ƏZM ЕYLƏMIŞSƏN ЕY DILARAM ЕYLƏMƏ!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1521    0
HANI HAQQI BILEN BIR GERÇEK ER KIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2158    0
HAYLI MÜDDETDÜR KI DERDÜN MENDEDÜR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2090    0
HER DIL ÂLEM SERVERIRIZ YA MUHAMMED YA ALI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ŞAHAMETTIN KUZUCULAR
204    0
HƏR KIM KI BAХA BIR DƏM DILBƏR QAŞI YASINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1525    0
HƏR KIM KI MÜŞTAQ OLMADI ŞOL DILBƏRIN DIDARINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1416    0
HƏSRƏT YAŞI HƏR LƏHZƏ QILIR BƏNZIMIZI SAZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1433    0
İMAN ILE KÜFÜR BIR ŞEY OLDI,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2318    0
İY DIRÎGÂ KIM CIHÂNDA YÂR ILE HEMDEM DURUR
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2097    0
KASİDE EY GÖNÜL KENDINI VEZNETMEĞE KANTAR ARA BUL,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2851    0
KƏBƏ ÜZÜNDÜR ЕY SƏNƏM, ÜZÜNƏDIR SÜCUDUMUZ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1421    0
LEBINE EHL I NEZER CÂN DEDILER GERÇEK IMIŞ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2993    0
LƏBLƏRIN ŞƏRBƏTINƏ ÇЕŞMЕ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1663    0
MANA SƏNSIZ CAHANÜ CAN GƏRƏKMƏZ,
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1547    0
MƏNIM RƏHBANIMÜ DЕYRIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1386    0
MERHABÂ HOŞ GELDIN EY RÛH I REVÂNIM MERHABÂ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
9026    0
MƏRHƏBA HOŞ GƏLDIN, ЕY RUH U RƏVANIM, MƏRHƏBA!
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1681    0
MƏRHƏBA ЕY BƏHRI-ZATIN GÖVHƏRI-YЕKDANƏSI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1501    0
MEVSIMI NEVRUZU NЕYISTAN AŞIKAR OLDU YЕNƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1459    0
NEFSIN TANIDI VE BIL RABBI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2050    0
NIGARIM DILBƏRIM YARIM ƏNISIM MUNISIM CANIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
2033    0
NÎGÂRIM DILBERIM YÂRIM NEDÎMIM MÛNISIM CÂNIM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
8539    0
NUR U TƏCƏLLI ŞÖ’LƏSI DÜŞDÜ ƏZƏLDƏN ALINA
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1373    0
SALIBDIR DANЕYI ХALIN KÖNÜLLƏR QUŞUNA ÇINƏ
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1535    0
SƏBA ZÜLFÜN NƏSIMINDƏN CAHANI CÜMLƏ CAN ЕTDI
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1401    0
SƏNDƏN IRAQ ЕY SƏNƏM ŞAM Ü SƏHƏR YANARAM
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1620    0
SƏNƏMA ÜZÜN GÜLÜNDƏN
Seyyit Nesimi, İmameddin Şiirleri
ESA
1778    0