NECATİ  
 
( Doğumu bilinmeyen şairin ölümü 1509 dur. (1) XV. yüzyıl Anadolu Divan Şiirinin, Bursalı  Ahmet Paşa'dan sonra en ünlü şairidir. 
 
Asıl adı İsa Necâtî Bey olan şair, Edirnelidir. Fakir bir aileye mensup olduğu ve yetim kaldığı içinEdirneli bir hanım tarafından büyütülmüştür.  Kaynaklara  ve Tezkireci Aşık Çelebi'ye göre  doğum yeri ve tarihi kesin olmayan şair  Edirneli bir hanım tarafından köle olarak alınmış sonra da evlatlık edinilmiştir. [1]
 
Kaynakların birçoğuna göre gerçek ismi "İsa"dır. Fakat bazı kaynaklarda ismi "Nuh" olarak da geçmektedir. [2]...........DEVAMI: Açıklama: https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/images/ok04.png Necati Bey Hayatı ve Edebi Kişiliği
 
"KEREM " REDIFLI KASIDE
Necati Bey Şiirleri
ESA
4472    0
AĠLADUR ĀDEMI ĠURBET KIŞI KENDIN YEÑEMEZ
Necati Bey Şiirleri
ESA
1566    0
ĀH KIM DÜŞDÜM DIYĀR·I ĠURBETE TENHĀ ĠARĪB
Necati Bey Şiirleri
ESA
1811    0
ALDI GÖÑLÜM BIR PERĪ-PEYKER MELEK-SĪMĀ YIGIT
Necati Bey Şiirleri
ESA
1820    0
ĀSUMĀNĪLER GEYÜB GÜN GIBI MĀHUM GITME GEL
Necati Bey Şiirleri
ESA
7390    0
ÂŞIK KAÇAN KI NÂVEK-I ÂH-I SEHER ÇEKER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2674    0
'ÂŞIK OLDUĞUM TUYALDAN YÜZÜME BAKMAZ HABÎB
Necati Bey Şiirleri
ESA
2908    0
ʿĀŞIḲ OLMIŞDUR GÜNEŞ EY DIL-BER·I RAʿNĀ SAÑA
Necati Bey Şiirleri
ESA
4167    0
ʿĀŞIḲ·I CĀNĀNEYEM CĀN Ü CIHĀNDAN GEÇMIŞEM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1996    0
ʿĀŞIḲA CĀNINDAN ISE VAṢL·I CĀNĀN ṬATLUDUR
Necati Bey Şiirleri
ESA
2121    0
AT KEMEND-I ZÜLFÜÑI BEN MÜBTELĀYA DŌSTUM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1626    0
ĀTEŞ·I ĠAMDAN YANUBDUR PĀKDÜR CISMÜM BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1942    0
AYRU DÜŞDÜM DŌSTLAR SERV·I BÜLENDÜMDEN BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1768    0
BĀĠ·I CENNET NE VIRÜR ʿĀŞIḲ·I DĪDĀRLARA
Necati Bey Şiirleri
ESA
1811    0
BAĠRUMUÑ YANDUĠINA BEÑZÜM ṢARUSIDUR NIŞĀN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1589    0
BAÑA DIRMIŞ ŞÖYLE KENDIN MÜBTELĀ GÖSTERMESÜN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1978    0
BEN DURURKEN ĠAYRIYE LAʿLÜÑ REVĀN VIRMEK NEDEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1689    0
BEN DURURKEN ĠAYRIYE LAʿLÜÑ REVĀN VIRMEK NEDEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1675    0
BEN ÜZÜMÜÑ ṢUYIN SEVEREM SŌFĪ DĀNESIN
Necati Bey Şiirleri
ESA
2121    0
BENI CEVRILE ÖLDÜRSE DIMEN OL YÂRA KANLUDUR
Necati Bey Şiirleri
ESA
3502    0
BENÜM SERV·I ẖIRĀMĀNUM CEMĀLÜÑ TĀZE BĀĠ OLMIŞ
Necati Bey Şiirleri
ESA
1802    0
BĪ-ḲARĀR EYLERDI HER DEM ĠAM BENI CĀM OLMASA
Necati Bey Şiirleri
ESA
1730    0
BIR ALAY OLDI PERĪ ŞĪVELI ĀHŪ BEGLER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2652    0
BIR DEM IKEN DEVLET·I DÜNYĀYI BIR DEM ṢANDILAR
Necati Bey Şiirleri
ESA
7238    0
BIR GÖZI ĀHŪ ILE ḲAVL Ü ḲARĀRUM VAR BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1578    0
BIR GÖZI ĀHŪ ILE ḲAVL Ü ḲARĀRUM VAR YINE
Necati Bey Şiirleri
ESA
1656    0
BIR GÜN ÖLMELÜ DIRILENLERE CÂNÂN GÖRINÜR
Necati Bey Şiirleri
ESA
3059    0
BIR YÜZI GÜL ĠONCA-LEB DIL-DĀR DIRSEÑ IŞTE SEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
3581    0
BU CEFĀDAN KI ḲADEḤ AĠZUÑ ÖPER DÖNE DÖNE
Necati Bey Şiirleri
ESA
3470    0
BU CEFÂDAN KI KADEH AĞZUN ÖPER DÖNE DÖNE
Necati Bey Şiirleri
ESA
4041    0
BUGÜN HÜSNÜN ZAMÂNIDUR ÖPÜL ÖMRÜM KUÇUL CÂNUM
Necati Bey Şiirleri
ESA
2136    0
CĀM·I ʿIŞḲUÑDUR DEM-Ā-DEM SIRRUMI FĀŞ EYLEYEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1654    0
CÂM-I HECRÜN NÛŞ IDER MESTÂNELER GÖRDIN MI HIÇ
Necati Bey Şiirleri
ESA
3613    0
CEDVELDEN IÑEN ÇIḲMA KI PERGĀRA ÇEKERLER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2406    0
CEFĀ VÜ CEVRI ḲO ALMA DIL·I SŪZĀNI SĪNEMDEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1757    0
ÇIKALI GÖKLERE ÂHUM ŞERERI DÖNE DÖNE,
Necati Bey Şiirleri
ESA
10114    0
ÇÜN NEV-BAHĀR·I DEVLET·I ŞĀH·I CIHĀN OLA
Necati Bey Şiirleri
ESA
2517    0
ÇÜNKI YAR AĞYAR ILE DEM-SAZDIR
Necati Bey Şiirleri
ESA
5208    0
DAĞLARI FERHÂD ANUNÇÜN HÂK ILE YEKSÂN IDER
Necati Bey Şiirleri
ESA
3672    0
DEVR·I GÜLDÜR GELÜÑÜZ CĀM IÇELÜM ʿAYŞ IDELÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1884    0
DIDÜM EY DIL SAÑA YĀR IDE VEFĀ ẖANDĀN OL
Necati Bey Şiirleri
ESA
1846    0
DIL KIŞVERINE ZÜLF·I SIYĀHUÑ BELĀ YETER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2561    0
DIL SEVINÜR YAÑAĠUÑDA ẖAṬ·I ẖŌŞ-BŪ OLICAḲ
Necati Bey Şiirleri
ESA
2498    0
DILĀ MÜLK·I ʿADEM YEGDÜR BAÑA BU KÜLBE·I ĠAMDAN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1875    0
DILER ISEÑ KI DIL·I ẖASTE YARASIN GÖRESIN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1805    0
DIME KIM YÂRDA YOK CEVR Ü CEFÂDAN GAYRI
Necati Bey Şiirleri
ESA
10725    0
DIMEZ NICE SÜRINÜRSIN KAPUMDA SEN DE GARÎB
Necati Bey Şiirleri
ESA
17701    0
DIRLER LEBÜÑE ẖALḲ MESĪḤĀ KÜÇÜCÜKDEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1731    0
DŌST ITDÜM ÇÜNKI CĀNI DERD·I CĀNĀN ILE BEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1520    0
DÜNYAYI BIR YANA KOSALAR BIR YANA SENI
Necati Bey Şiirleri
ESA
2428    0
DÜNYAYI BIR YANA KOSALAR BIR YANA SENI
Necati Bey Şiirleri
ESA
4101    0
ESER ITMEZ NIDELÜM ÂH-I SEHERGÂH SANA
Necati Bey Şiirleri
ESA
16037    0
EŞIGINDEN GIDER OLDI DIL·I ĀVĀRE MEDED
Necati Bey Şiirleri
ESA
7844    0
EY CEMĀL·I FERRUẖ·I FERẖUNDE-ẔĀT
Necati Bey Şiirleri
ESA
5617    2
EY DUDAĠUÑ ÇEŞME-SĀRI ĀB·I ḤAYVĀNUM BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1810    0
EY ẖĀṬIR·I ĀŞÜFTE ŞOL IKI GÖZÜM AYDIN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1851    0
EY ZÜLFI ḲARA KIM VARA BILÜR ṢABĀ YOLIN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1668    0
FĀNĪ CIHĀNDA GERÇI KI ÇOḲ ĠONCA-LEB GÜLER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2198    0
FIĠĀN OL ĠONCA·I ẖURREM BAÑA YĀR OLMADI BIR DEM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1743    1
ĠAMZESI TĀTĀRLAR SIḤRINDEN AĠLAR GÖZLERÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1666    0
ĠĀRET·I DĪN IDEN ANCAḲ ZÜLF·I ʿANBER-BŪ DEGÜL
Necati Bey Şiirleri
ESA
1725    0
GEH CEFĀ GEH CEVR GEH NĀZ OLDI ÇÜN KIM ẖŪ SAÑA
Necati Bey Şiirleri
ESA
3057    0
GEL EY ĠAMZE KEREM EYLE RAḲĪB·I PÜR-FITENDEN GEÇ
Necati Bey Şiirleri
ESA
3783    0
GERÇI GÜL-ZĀR·I CIHĀNDA GÜL OLUR ẖĀRA YAḲIN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1766    0
GERÇI KI ŞEYẖ·I ṢAVMAʿA TEVBEYE DEST·I ḤAḲ ṢUNA
Necati Bey Şiirleri
ESA
1857    0
ĠONCA-VEŞ DERVĪŞ OLANLAR TERCEMĀN ITMEK GEREK
Necati Bey Şiirleri
ESA
1772    0
GÖKLERDE ĀH Ü YIRDE YAŞUM MĀ-CERĀSIDUR
Necati Bey Şiirleri
ESA
1848    0
GÖÑLÜME GĀH NESTREN Ü GEH SEMEN GELÜR
Necati Bey Şiirleri
ESA
4777    0
GÖÑLÜMI SENSÜZ EGLEYEMEZ SERV ILE SEMEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
2424    0
GÖÑÜL CEMĀL·I MUʿANBER-NIḲĀB ILE OYNAR
Necati Bey Şiirleri
ESA
2957    0
GÖRDÜM YÜZÜÑI DĪDE·I GIRYĀNDAN EL YUDUM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1796    0
GÖZÜMDE ʿAKS·I CEMĀLÜÑ BAHĀRA BEÑZETDÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
2243    0
GÜL YÜZÜNDE SÜNBÜL·I ʿANBER-FEŞĀNI BILMEYEN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1799    0
GÜL YÜZÜÑI GÖRDÜKCE SÖZE BAŞLARUZ BIZ
Necati Bey Şiirleri
ESA
1600    0
GÜL-BE-ŞEKKER KI ̮ĀFITĀB·I ḤÜSN ILE PERVERDEDÜR
Necati Bey Şiirleri
ESA
1840    0
GÜLLER ÇEMENDE KENDÜLERIN NĀZENĪN ṬUTAR
Necati Bey Şiirleri
ESA
2139    0
GÜLLERI BĀD·I ṢABĀ ḲANDA BULURSA YAḲALAR
Necati Bey Şiirleri
ESA
1762    0
GÜLŞEN·I ḤÜSN Ü CEMALÜÑ KI ḲIŞ U YAZ AÇILUR
Necati Bey Şiirleri
ESA
1798    0
GÜLŞEN·I ḤÜSNÜÑDE KIM ṬĀVŪS·I ZÜLFÜÑ BĀL AÇA
Necati Bey Şiirleri
ESA
2137    0
GÜLŞENDEN ISE ʿĀŞIḲA DIL-DĀR ẖŌŞ GELÜR
Necati Bey Şiirleri
ESA
2182    0
GÜN YÜZINÜÑ ĢAYĀLI PEYVESTE CĀN IÇINDE
Necati Bey Şiirleri
ESA
1850    0
GÜZELDE MURĀD ĀN OLUR ENDĀM DEGÜLDÜR
Necati Bey Şiirleri
ESA
2126    0
GÜZELDÜR IKI CIHĀNDAN MURĀD SÖZ BIR OLUR
Necati Bey Şiirleri
ESA
1994    0
GÜZELLER ĠAMZEYI TEKRĀR IDERLER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2153    0
ḤAḲ BILÜR CĀNUMUZA GEÇDI PERĪŞĀNLIḲDAN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1687    0
HALK-I ALEM AŞKIMI AH U FIGANIMDAN DUYAR
Necati Bey Şiirleri
ESA
3132    0
ḤAYĀT-BAẖŞ LEBÜÑ MÜRDE CISME CĀN BILÜREM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1839    0
HEM-DEM OLAN ĠAMZE-I ĤŪN-RÍZÜÑE BAŞDAN ÇIĶAR
Necati Bey Şiirleri
ESA
1415    0
HER GÜN OL RUẖSĀRI GÜL-ZĀR·I CINĀNI GÖZLEREM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1797    0
HER KAÇAN ŞI΄R OKUSAM OL HADD-I GÜL-GÛN ÜSTÜNE
Necati Bey Şiirleri
ESA
74    0
ḪIRMEN·I MĀHI YAḲAN ĀH·I DERŪNUMDUR BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1798    0
ʿIŞḲ ILE BĪDĀRUÑAM ṢANMA KI ẖĀBUM VAR BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1656    0
İŞI ALTUN IDEN SĀḲĪ GÜMIŞ PEYMĀNEDÜR DIRLER
Necati Bey Şiirleri
ESA
2584    0
İŞIGÜÑDEN YÜZÜM DÖNERSE DÖNSÜN BIR YAÑA ḲIBLEM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1708    0
ḲADDÜMI BÜKDÜÑ ṢAḲIN ĀHUMDAN EY MĀHUM BENÜM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1555    0
ḲARA ṬOPRAĠA ḲARMAĠIL ḲAYIRMAZ ḲAḲIYUB ḲANUM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1561    0
ḲARA ṬOPRAĠA ḲARMAĠIL ḲAYIRMAZ ḲAḲIYUB ḲANUM
Necati Bey Şiirleri
ESA
1557    0
KENDÜYI TAʿRĪF IDERMIŞ MÜŞG·I TER
Necati Bey Şiirleri
ESA
1946    0
ḲOĠIL EY BĀĠ-BĀN BŪY·I VEFĀ GÜLDEN IRAĠ OLSUN
Necati Bey Şiirleri
ESA
1660    0
LĀLE YAḲDI CIGERINI GÜL·I ẖANDĀNUÑ IÇÜN
Necati Bey Şiirleri
ESA
2418    0