• İÇERİK 67.092
  • ÜYE 33.549
  • ARA MUHTEŞEM MESNEVİLER LİSTESİ ÖZETLERİ VE BİLGİ LİNKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
14208    0
OSMANLI TARİHÇİLERİ ESERLERİ VE ESER LİNKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
737    0
NABİ'NİN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ HAYRİYE'DEN ALINTILAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
807    0
GÜLŞEHRİ- KERÂMÂT-I AHÎ EVRAN VE ARUZ-I GÜLŞEHRÎ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
16973    0
ORUÇ BEG TARİHİNDEN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1481    0
KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER - GELENEKLER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1413    0
YAŞNAME ÖRNEKLERİ ( KUTADGU BİLGİ- YUSUF HAS HÂCİB )
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1830    0
KÂMİLÜ’L-KELÂM HAKKINDA VE ÖZETİ ( İSKENDER PALA )
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
1882    0
HÜSREV Ü ŞİRİN'LER VE GENEL ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
8996    0
BOSNALI SABİT EDHEM Ü HÜMA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4173    0
HÜSN Ü AŞK HAKKINDA VE HÜSN Ü AŞK ‘IN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
19941    1
HURŞİD Ü FERAHŞÂD MESNEVİSİ HAKKINDA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4083    0
HÛBÂN-NÂME (GÜZELLER KİTABI) ENDERUNLU FAZIL
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
6786    0
VEYSİ’NİN HÂBNAMESİ VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
6829    0
HEFT PEYKER MESNEVİLERİNİN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
2207    0
RİYAZİ TEZKİRESİ: RİYÂZU’Ş-ŞU’ARÂ ( 17 . YY)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5570    0
SEFARETNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5708    0
OSMANLI TARİHÇİLERİ VE TARİH KONULU ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5864    0
GAZAVÂTNAME VE TÜRLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
5699    0
VELÂYETNAME NEDİR VE ÖRNEKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ESA
20965    0
TAŞLICALI YAHYA GÜLŞEN- İ ENVAR ( ALINTILAR ÖZET VE HAKKINDA BİLGİLE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4074    0
KAHRAMANI HUMA OLAN MESNEVİLER.
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3334    0
GÜLŞEN-İ VAHDET HAKKINDA VE ALINTILAR ŞAHİDİ İBRAHİM DEDE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2476    0
LAMÎİ ÇELEBİ ŞEM Ü PERVANE HAKKINDA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4431    0
LAMİ ÇELEBİ'NİN EBSAL Ü SELÂMAN MESNEVİSİ HAKKINDA VE ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2674    0
RÜSTEM PAŞA (1500-1561) TEVARİH-İ ÂL-İ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2677    0
BERGAMALI KADRÎ VE MÜYESSİRET'ÜL ULÛM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3326    0
ŞAH U GEDA MESNEVİLERİ VE ÖZETİ B. RAHMİ VE T. YAHYA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
14586    0
TAŞLICALI YAHYA ŞAH U GEDA MESNEVİSİNİN ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3147    0
ABDİ ( 16. YY- II. SELİM DEVRİ MESNEVİCİSİ) HAYATI VE MESNEVİLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2656    0
SAATNAMELERİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3232    0
CELAL MUHİBBİ İLE MEVLİDİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2161    0
IŞKNAME FERRUH İLE HÜMÂ VE MUHAMMED
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4546    0
KISSAS-I ENBİYA ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3357    0
KIRŞEHİRLİ ÎSÂ HAYATI VEFÂT-I İBRÂHÎM VE DÂSTÂN-I İBRÂHÎM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2368    0
SÜLİ FAKİH YUSUF İLE ZELİHA MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6983    0
TÜRK EDEBİYATINDA NASİHATNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
24397    0
ŞEM Ü PERVANE MESNEVİSİ ZATİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
20000    0
DERVİŞ ŞEMSEDDİN VE DİH MURG MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3450    0
KIRK VEZİR HİKAYESİ HİKAYET-İ ERBAİN-İ SUBH U MESA VE ŞEYHZADE AHMET
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2353    0
TUHFET ÜL-EBRAR ÇEVİRİSİ BAHARİSTAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2556    0
HIZIROĞLU YAKUP CEVAHİR'ÜL MAÂNİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2141    0
İZNİKLİ HÜMAMİ VE Sİ- NAME MESNEVİSİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3198    0
ZAİFİ GAZAVAT-I SULTAN MURAD İBNİ MUHAMMED HAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2919    0
DEVLETOĞLU YÛSUF VE VİKÂYENÂME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2681    0
YAZICI SALİH VE ŞEMSİYE İLK MELHAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4036    0
ABDÜLVASİ ÇELEBİ HALİLNAME- DASİTAN İ İBRAHİM ALEYHİSSELAM - MESNEVİSİ ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2741    0
ABDÜLVASİ ÇELEBİ HALİLNAME DASİTANI İBRAHİM ALEYHİSSELAM
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5420    0
FALNAMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5922    0
MELHAME NEDİR VE MÜNECCİM KİTAPLARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3823    0
NİYAZİ ( 14.YY) VE MANSURNAMESİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2566    0
FUZÛLÎ HADİKATÜ'S-SÜEDÂ HAKKINDA BİLGİLER ÖZETİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
28375    0
SARHOŞ ABDİ KİMDİR YANIKKALE FETİHNAMESİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2096    0
MÜRİDİ VE PEND-İ RİCAL MESNEVİSİ ( 14. YY)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
1802    0
PİR MAHMUT BAHTİYARNAME ÇEVİRİSİ ( 14. YY)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3803    0
KEMALOĞLU FERAHNAME MESNEVİSİ (14 YY MEMLUK)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3818    0
ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ HAYATI HUMAYUNNAME ESERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2464    0
ŞAİR HAŞMET VE FIKRALARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5043    0
SUZİ ÇELEBİ HAYATI GAZAVATNAME-İ MİHALOĞLU ALİ BEY
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3940    0
ŞEHNAMECİ TALİKİZADE MEHMET SUPHİ HAYATI VE ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2947    0
RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ HAYATI TARİHÇİLİĞİ VE ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2243    0
RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ KİTÂB-I GENCÎNE-İ FETH-İ GENCE
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2655    0
GONCA - I BÂĞ - I MURAD RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2756    0
ZAFERNAME - İ HAZRETİ SULTAN MURAD HAN RAHİMİZADE İBRAHİM ÇAVUŞ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2989    0
AHMET FAKÎH ÇARHNAME VE KİTÂBU ESVÂFI MESÂRİDİ'Ş-ŞERİFE.
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
24100    0
EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI VE DİĞER ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6046    0
VARİDAT ŞEYH BEDRETTİN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4299    0
NABİ HAYRABAD MESNEVİSİ ÖZETİ HAKKINDA BİLGİLER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
46986    0
NABİ VE HAYRİYE HAKKINDA VE HAYRİYE'DEN ALINTILAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
21450    0
GÜLŞEN-İ RAZ MAHMUD ŞEBUSTERİ VE ELVAN-I ŞİRAZİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4229    0
CİHANNÜMA HAKKINDA BİLGİLER KATİP ÇELEBİ VE İBRAHİM MÜTEFERRİKA NÜSHALARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
10412    0
KATİP ÇELEBİ KEŞFÜ'Z-ZÜNUN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
18987    0
SEYDİ ALİ REİS KİTAB-I MUHİT VE MİRAT'I KAİNAT
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6428    0
ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRÎ'NİN ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3081    0
VAHDETNÂME ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3808    0
BAŞLICA OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ 16. YÜZYIL
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5933    0
BAŞLICA OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ 17-18-19 YY
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
17063    0
MİHNET-KEŞÂN KEÇECİZADE İZZET MOLLA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
21428    0
YENİŞEHİRLİ AVNİ MİR'AT-I CÜNUN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5641    0
FUZULİ SÂKİ-NÂME HADİS'İ ERBAİN HADİKAT'ÜS SÜEDA ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
10674    0
FUZULİ MATLAU'L-İTİKAD SIHHAT Ü MARAZ MEKTUBAT
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7167    0
EDİRNELİ NAZMİ VE MECMA'UN-NEZÂ'İR'İ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4178    0
TAŞLICALI YAHYA KİTAB-I USUL İLE EDİRNE VE İSTANBUL ŞEHRENGİZLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4409    0
FEHİM KADİM ŞEHRENGİZİ VE DİĞER ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
2855    0
GELİBOLULU ALİ DİVANLARI VE DİĞER ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
9269    0
RAMAZAN-ZADE NİŞANCI MEHMED PAŞA TEVARİH İ ALİ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3878    0
TÂCÜ'T-TEVÂRÎH HOCA SADETTİN EFENDİ OSMAN GAZİ'NİN Ş. EDEBALİ'NİN EVİNDE GÖRDÜĞÜ RÜYA
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
6709    0
NİŞANCI AHMET FERİDUN BEY NÜZHET-ÜL-ESRAR-ÜL-AHYÂR DER AHBAR-I SEFER-İ SİGETVAR
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4736    0
NİŞANCI AHMET FERİDUN BEY KANUNNÂME VE MİFTÂH-I CENNET
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4575    0
TURSUN BEY TARİHİ-İ EBU'L FETH-SULTAN MEHMET HAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7365    0
TEVÂRÎH-İ ÂL-İ OSMÂN BEHİŞTİ TÂRÎHİ BEHİŞTİ AHMET SİNAN ÇELEBİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4857    0
HATİPOĞLU MEHMET BAHRİ'L-HAKAYIK LETAİF-NAME FERAHNAME
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7110    0
ZA'ÎM MİR MEHMED KÂTİB CÂMİÜ'T-TEVÂRÎH
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4544    0
SELİMNAME KOCA NİŞANCI CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
4158    0
KOCA NİŞANCI CELALZADE MUSTAFA ÇELEBİ ESERLERİ
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3689    0
KUTADGU BİLİG NÜSHALARI VE SEÇMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
14003    0
SADİ ŞİRAZİ VE BOSTAN'DAN SEÇMELER
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
8156    0
KILIÇÇIZÂDE İSHAK ÇELEBİ SELİMNÂME (İSHAKNÂME)
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
5022    0
İBRAHİM GÜLŞENİ MESNEVİ İ HAFİ VE DİVANLARI
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
3663    0
KEMALPAŞAZADE ( İBN-İ KEMAL) TEVARİH- İ AL'İ OSMAN
Divan Nesri Mesnevi Tarih
ŞAHAMETTİN KUZUCULAR
7917    0