MENÜ
ESA E- DERGİ
DUYURULAR
SON 5 ÜYEMİZ
BEĞENİLENLER
Günün Şiiri: Haftanın Şiiri: Ayın Şiiri: Günün Yazısı: Haftanın Yazısı: Ayın Yazısı:
Sözcükte Anlam / ÖSS - ÖYS/ de Çıkmış 50 soru
Ekleyen : ESA , 07 Ocak 2013 Pazartesi Beğen

1999 ÖSS Türkçe Soruları

1998 ÖYS EDEBİYAT SORULARI

1997- 1998- ÖSS TÜRKÇE SORULARI VE CEVAPLARI


SON 15 YILIN TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI  KATEGORİSİ İÇİN TIKLAYIN edebiyadvesanatakademisi.com/Edebiyatlar.aspx?id=26

 


 

1. 1982-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çıkmak" sözcüğü, "Bu tencerenin bakırı çıkmış, kalay­lanması gerek." cümlesindeki ile eş anlamda kullanılmıştır?

A) Havalar ısındı, ekinler çıkmaya başlamış bile.

B) Yüzünde önce küçük bir sivilce çıktı, sonra da çıbana dönüştü.

C) En küçük çocuk akıllı çıktı da baba malını to­parladı.

D) Bugünlerde çok zayıfladı, adeta kemikleri çıktı.

E) Sahneye önce rejisör çıktı, onu, yapıtın yazarı izledi.

 

2. 1983 - ÖYS

 

Biraz daha bekleyemez misiniz?

"Daha" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan hangisinde bu cümledekiyle aynı anlamdadır?

A) Gideli daha yarım saat bile olmadı.

B) Bundan daha uygun bir öneriniz yok muydu?

C) Bunları daha kimse görmedi.

D) Anlatsana daha neler gördün?

E) Sizce hangisi daha güzel, bu mu, öteki mi?

3. 1983-ÖYS

"Özlem" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "Bir kimseye ya da şeye karşı duyulan bir daha görmek ya da yeniden kavuşmak isteği" anlamı dışında kullanılmıştır?

A) O şiirleri okuyunca yarına, yarınlara büyük bir özlem duydum.

B) Çocukluğumun o güzel günlerini özlemle ha­tırlarım.

C) Orada kaldığım günlerde yurduma duydu­ğum özlem büyüdükçe büyüdü.

D) Öğrencilik günlerinden özlemle söz etti.

E) Mahalle arkadaşlarının ağır şakalarına bile
özlem duyuyordu.

4. 1983-OYS

Onun resimlerinde, kompozisyonlar son derece ölçülüdür; renkler tam bir barış halindedir.

Bu cümledeki "barış" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

A)düzen B) benzerlik C) tekdüzelik

D)uyum E) yakınlık

5. 1983 - OYS

Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, bir de soyut anlam kazanabilir. Örneğin, somut anlamıyla "geçilen yer" demek olan "yol" sözcü­ğü "yöntem" anlamına gelerek soyut bir anlam da kazanmıştır.

Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren sözcük, aşağıdakilerin hangisinde kullanıl­mıştır?

A) Bunu yapmaya yürek ister, bu her babayiği­din harcı değil.

B) Bu gördüğün bulutlar, yağmur yüklü bulutlar­dır.

C) Bu dağlar, geçit vermez sarp dağlardır.

D) Ağaçlar ilkyazda bir gelin gibi donanırlar.

E) Yapının güzel bir görünümü vardı; taş, dantel gibi işlenmişti.

6. 1984-ÖYS

Kelimeler kullanımlarına göre anlam kazanır; sözgelimi "klasik" sözcüğünü hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanabiliriz.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde klâsik sözcüğü olumsuz anlamıyla kullanılmıştır?

A) O, klasik yazarların başında gelir.

B) Bu incelemede klasik romanlara ağırlık vere­ceğiz.

C) Klasik eserler her çağda yaşarlığını korur.

D) Yazınızda klasik benzetmelere yer vermişsiniz.

E) Klasik edebiyat büyük ölçüde kurallara yaslanır.

7. 1984-OYS

"Bu iki ülke arasındaki ilişkiler bir süre sonra ger­ginliğe dönüştü." cümlesinde, "gerginlik" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümle es­kisine göre karşıt bir anlam kazanır?

A) gevşeme B) genişleme C) bütünleşme

D) yakınlaşma E) yumuşama

8. 1984-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Ayağında, burnu aşınmış eski bir kundura vardı.

B) Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi çeviriyordu.

C) Çok uzaklardan atıldığı belli iki el silah sesi duyuldu.

D) İri, hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiy­di.

E) Ninem, yorganımıza kırmızı çiçekli, basma
bir yüz geçirdi.

9. 1984-OYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bulmak" ey­lemi, "Belki de bir ozan olarak geçirdiği yılları il­ginç bulmamış." cümlesindekiyle aynı anlam­da kullanılmıştır?

A) O kitapta, ozanın gerçek yaşam izlerini taşı­yan sadece iki şiir buldum.

B) Bu eserde, Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar yetişen üç kuşağı bir arada bulu­yoruz.

C) O klasik soruyu bana da soruyorlar: "Yahya Kemal'in şiirlerini nasıl buluyorsunuz?"

D) Ozan, kitabının sunu bölümünde, "Bazı şiir­lerde savaş temasını bulacaksınız." diyor.

E) Çoktan beri hiç görüşmemiş olduğumuz için
konuşa konuşa akşamı bulduk.

10. 1985-OYS

Kimileri, sanatın boş bir uğraş olduğunu iddia ederler. Kimileri ise, sorunu toplum açısından ele alarak böyle düşünmezler.

Burada geçen "boş" kelimesine, aşağıdakiler­den hangisi en uygun karşılıktır?

A) kısır B) yararsız C) verimsiz D) saçma E) basit

11. 1985-ÖYS

"Yırtmak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisin­de, "Konuşmaların kısık ve boğuk mırıltısını yır­tan çığlıklar yükseliyordu." cümlesindeki anla­mıyla kullanılmıştır?

A) Mektubu okuduktan sonra öfkeyle yırtıp attı.

B) Çivi, çocuğun elini boydan boya yırttı.

C) Gecenin sessizliğini yırtan bir bekçi düdüğü duyuldu.

D) Seyirciler, boğazlarını yırtarcasına bağlıyor­lardı.

E) Defterlerini yırtan çocuğu kalabalığın arasında tanıdı.

12. 1985-ÖYS

"Yığın" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "Molozları şuraya yığın!" cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Kitapları yığın demedim, yerleştirin.

B) Konferans değil, bir yığın saçma.

C) Moloz mu ararsın yığın yığın.

D) Bir yığın laf, dinle dinleyebildiğin kadar.

E) Bu kâğıt yığını içinde, aradığını bulabilirsen bul.

13. 1985-ÖYS

Ahmet Rasim'in eserlerini anlamak için yetiştiği devri, o devirdeki toplum hayatını, sonra istan­bul'u hiç olmazsa kuşbakışı tanımak gerekir.

"Kuşbakışı" sözcüğünün bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek bir yerden aşağı doğru bakarak

B) Ayrıntılara inmeden ana çizgileriyle

C) Gereken özeni göstererek

D) Bütün ayrıntıları kapsayacak biçimde

E) Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan

13. 1985-ÖYS

Ahmet Rasim'in eserlerini anlamak için yetiştiği devri, o devirdeki toplum hayatını, sonra istan­bul'u hiç olmazsa kuşbakışı tanımak gerekir.

"Kuşbakışı" sözcüğünün bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek bir yerden aşağı doğru bakarak

B) Ayrıntılara inmeden ana çizgileriyle

C) Gereken özeni göstererek

D) Bütün ayrıntıları kapsayacak biçimde

E) Seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan

14. 1985-ÖYS

"Yazmak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde

"Yaşına göre, basit ama çok güzel şiirler yazıyor-

muş." cümlesindekiyle aynı anlamda kullanıl-

mıştır?

A) Kırmızı ışıkta geçtiği için bin lira ceza yazmışlar.

B) Kader onun yazısını böyle yazmış.

C) Elektrik sayacı bu ay çok yazmış, bozuk galiba.

D) Okulda, folklor kurslarına yazmışlar; ama gitmek istemiyor.

E) Emekli olduktan sonra anılarını yazacakmış diyorlar.

15. 1985-ÖYS

Zamanla nasıl değişiyor insan!

Hangi resmime baksam ben değilim.

dizelerindeki "bakmak" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?

A) Siz gidin, çocuklara ben bakarım.

B) Bu civcivler, iyi bakmazsanız ölür.

C) Buyurun, kayıt işlerine ben bakıyorum.

D) Dolabın her yerine baktım; ama göremedim.

E) Salonun en büyük penceresi ana caddeye bakıyor.

16. 1986-ÖYS

"Canlı" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "O zamanlar Ankara sokakları şimdiki gibi kalabalık ve canlı değildi." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu kadar çarpıcı ve canlı renklerden hoşlanmıyorum.

B) Tablodaki balıklar canlı gibi görünüyordu.

C) Çevrede bir tek canlı varlık yok gibiydi.

D) Onun kadar canlı, hayat dolu bir insan az bulunur.

E) O, bu küçük kentte canlı bir tarih ve anıt gibiydi.

17. 1987-ÖYS

"Dil" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin­de "düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı" anlamında kullanıl­mıştır?

A) Dilinden, Karadenizli olduğu anlaşılıyordu.

B) Tevfik Fikret'i anlayabilmek için Servet - i Fü-nûn dilini iyi bilmek gerekir.

C) Müzik kadar güçlü ve evrensel bir dil yoktur.

D) Namık Kemal'in tiyatrolarında kullandığı dil oldukça sadedir.

E) Konuşma dili kimi yönleriyle yazı dilinden ayrılır.

18. 1987-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bağırmak" sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanıl­mıştır?

A) Odanın camlarını açmış bağırarak şarkı söy­lüyordu.

B) Sokaktan geçen sebzeci: "Taze domates..." diye bağırıyordu.

C) Balıkçılar, rüzgârın uğultusundan ancak ba­ğırarak anlaşabiliyorlardı.

D) "Bunu nasıl yaparsın!" diye bağırarak çıkıp gitti.

E) Tren uzaklaşırken arkadaşına: "Yine görüşelim." diye bağırdı.

19. 1987-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmalı" söz­cüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmış­tır?

A) Ahmet Ankara'dan dönmüş olmalı.

B) O, liseyi geçen yıl bitirmiş olmalı.

C) Soruları cevaplarken çok dikkatli olmalı.

D) Ayşe, İngilizceyi çok iyi biliyor olmalı.

E) Bugünlerde Çukurova'ya bahar gelmiş olmalı.

20. 1988-ÖYS

I. Akıp geçen zamanı durdurmak elimizde değil.

II. Telefon çaldığı zaman mutfaktaydım.

III. Zaman, en acı anıları bile yumuşatıp tatlan dırabiliyor.

IV.Uyku zamanını geçirdi mi sabaha kadar oturuyor.

'Zaman" sözcüğü, hangi cümlelerde birbirine yakın anlamda kullanılmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV.

D) II. ve III. E) III. ve IV.

21. 1988-ÖYS
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olacak" sözcüğü "olmalı" anlamında kullanılmıştır?

A) Bence o, ileride kendi alanında ünlü bir bilgin olacak.

B) Önümüzdeki dönemin sonunda Ali, fakülteyi bitirmiş olacak.

C) Tırnaklarını yemesi, çocukluktan kalma bir * alışkanlık olacak.

D) Kış, gelecek yıl da böyle çetin mi olacak?

E) Bilmiyorum, bu gidişle işin sonu ne olacak?

22.1988-ÖYS
"Düşmek" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "Bu iş sana düşer." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ağaçların gölgesi yola düşüyordu.

B) Benim payıma çok az düştü.

C) Masanın üstündeki kitaplar yere düştü.

D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.

E) Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli olarak düşüyor.

23. 1990-ÖYS

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, anlamca ötekilerden farklıdır?

A) Çocuk bu yıl sınıfını geçebilirdi; ancak hastalandı.

B) Ne de olsa o, bu işten anlayan birisiydi.

C) Arkadaşımız çok zeki idi; yalnız çalışmıyordu.

D) Bahar geldi; fakat havalar daha ısınmadı.

E) Ne var ki o, bu konuda gerçekten haksızdı.

24. 1992-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durmak'' sözcüğü "var olmak" anlamında kullanılmıştır?

A) Bunca sorun dururken, gereksiz işlerle uğra­şıyorsunuz.

B) Konuşurken sık sık duruyor, notlarına bakı­yordu.

C) Senin ayakta durduğunu uzun süre fark et­medim.

D) Bu konu üzerinde neden bu kadar durduğunu anlamadım.

E) Otobüs durunca eşyalarımızı alıp indik.

25. 1993-ÖYS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "de" sözcü­ğünün atılması anlam değişikliğine yol açar?

A) Oraya uğra da arkadaşlarının düşüncelerini öğren.

B) Onu hem dün hem de bugün aradım.

C) Ne kendi geldi ne de çocuklarını gönderdi.

D) Ben bu öğüdü ona değil de sana vermeliydim.

E) Dün akşamki toplantıda ben de konuştum.

26. 1993-ÖYS

----- söylemek gerekirse, bu sanatçının başarısı, işlediği konulardan değil, en geniş kapsamlı bir düşünceyi, en az sözcükle anlatabilme gücün­den doğmaktadır.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Açıkça B) Özetle C) Kısaca D) Şöyle E) Kestirmeden

27. 1994-ÖYS

I. Heyecandan bildiklerini bile anlatamaz olmuş, iyice şaşırmıştı.

II. Onu, evde de bulamayınca çok merak etti.

III. Kimseye haber vermeden hemen çıkıp git­miş.

IV. Benim bu konudaki düşüncelerimi herkes bi­liyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangile­rinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

28. 1994-OYS

Kimi zaman, herhangi bir dilde, yabancı dilden alınmış bir kavrama tıpatıp karşılık bulmak zor olur.

Bu cümledeki "tıpatıp" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bütçemize uygun, kiralık bir ev arıyoruz.

B) Siz de odanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

C) Bu soruna en kısa zamanda kesin bir çözüm bulunmalı.

D) Çocukların hepsine birer takım elbise aldı.

E) Babamın ayakkabısı bana tam geldi.

29. 1995 - ÖYS

"Aile" sözcüğünün aşağıdaki açıklamaların­dan hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?

A) Erkeğin karısı ve çocukları: Ev tutunca ailemi de getireceğim.

B) Birlikte çalışan kimselerin tümü: Milli Eğitim ailesinin çalışkan bir üyesiydi.

C) Aynı soydan gelen kimseler zinciri: Damadı­mız, İzmirli eski bir ailenin çocuğudur.

D) Kişinin ana babası: Ailem kampa gitmeme izin vermiyordu.

E Anne baba ve çocuklardan oluşan topluluk: Aiesi ölünce bir daha evlenemedi.

30. 1997-OYS

…kolay kanmama, başkalarını kandırma ve ufak tefek oyunlarla amaca ulaşmadır. Bu yapıdaki kişiler çaba göstermeden amaçlarına ulaşmak isterler. Bu nedenle de elde ettiklerinin değerini bilmezler. Bazı durumlarda ..... gerekli olabilir; ama başkalarına zarar veriyorsa toplumda hoş karşılanmaz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamca bütünlük sağlanır?

A)Akıllılık B) Kurnazlık C)Beceriklilik D)Tedbirlilik E) Bencillik

31. 1997-ÖYS

Her kişide bulunması özlenen, sözünde ve ey­lemlerinde doğruluktan ayrılmama, bir başka de­yişle özü ve sözü bir olma, diye tanımlanan bir davranıştır.

Bu tanıma uygun davranış, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Dürüstlük B) Sevecenlik C) Kibarlık

D) Kararlılık E) Anlayışlılık

32. 1985-ÖSS

Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor; sıfatları benzetmeleri üst üste yığı­yor. Bu da, göstermek istediği kişi, varlık ya da nesnelerin gerçeğe benzerliğini büyük ölçüde örseliyor.

Parçada geçen "boyalı" sözcüğü hangi anlam­da kullanılmış olabilir?

A) özentili B) etkili C) düşsel

D)duygusal E)şiirsel

33. 1986-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak" sözcüğü "bir şey üzerinde bilgisi olmak" anla­mında kullanılmıştır?

A) Başka işler elinden gelirdi; ama elektrikten hiç anlamazdı.

B) Kulak verseydin, öğretmenin ne demek iste­diğini anlardın.

C) Bu söylediklerinizden doğrusu hiçbir şey an­lamadım.

D) Bakışından bana kırgın olduğunu hemen an­lamıştım.

E) Belli etmek istemedi; ama sanırım hatasını
anladı.

34. 1986-ÖSS

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "gün" sözcü­ğü, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Dağ taş deme, gün batmadan ilerle

B) Gün doğmayabilir bir daha

C) Bir gün aslına dönecek bu ten

D) Ne doğan güne hükmüm geçer

E) Gün eğildi yine dağlara doğru

35. 1986-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "merak" sözcüğü, ötekilerden farklı anlamda kullanıl­mıştır?

A) Ona bu resim yapma merakı nereden geldi, bilmiyorum.

B) Onun bu acayip hareketleri benim de merakı­mı uyandırdı.

C) Şimdi de bir pul biriktirme merakı başladı.

D) Onun bu şapka giyme merakı, çoğu zaman alay konusu oluyor.

E) Polis romanlarına karşı ondaki bu merak, yeni sayılmaz.

36. 1986-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "katılmak" sözcüğü, "Bu görüşe katılmam." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Onların bu anlamsız tartışmalarına katılma­maya çalışıyordu.

B) Arkadaşlarının oyunlarına katılmıyor, onları uzaktan seyretmekle yetiniyordu.

C) Onun da aralarına katılması için gösterdikleri çaba boşa gitti.

D) Caddedeki kalabalığa katılınca sıkıntılarını unutuverdi.

E) Arkadaşlarının verdiği karara katılmak için uzun uzun düşündü.

37. 1986-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "düşmek" sözcüğü, "İş bölümünde ona, sadece sınıfın dü­zenini sağlamak düştü." cümlesindeki anlamıy­la kullanılmıştır?

A) Kiracıyla tartışması sonucu mahkemeye düş­müş.

B) Geçen yıla oranla fiyatlar bu yıl biraz düştü.

C) Çok iyi bir sınıf; iyi ki çocuğunuz oraya düş­müş.

D) Toplumun sorunlarını yansıtmak romancıya düşer.

E) Mirastan ona da büyük bir pay düştü.

38. 1987-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "parlamak sözcüğü "Mesleğinde kısa sürede parladı." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Sakin tavırlı bir insandı; böyle parlamasına bir anlam veremedim.

B) Daha ilk eserleriyle parlamış, herkesçe sevi­len bir yazar olmuştu.

C) Bidondaki benzin parlayınca kaçışmaya baş­ladılar.

D) Gökyüzünde yıldızlar bir parlıyor, bir kaybo­luyordu.

E) Söz kardeşinden açılınca gözleri parlıyor, bir şeyler söylemek istiyordu.

39. 1987-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çocuk" söz­cüğü, ötekilerden farklı anlamda kullanılmış­tır?

A) Çocuklardan yaşlarına göre güç işler isten-memelidir.

B) Çocukların gelişmesi için çok iyi beslenmele­ri gerekir.

C) Yeni yürümeye başlayan çocuklar sık sık dü­şerler.

D) Bu çocukların evlenip yuva kurmalarına biz yardımcı olduk.

E) Çocuklar gizlilik kavramını zamanla öğrenirler.

40. 1987-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yarın" söz­cüğü, "insan yarını da düşünmek zorundadır." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yarından sonra işin biter sanırım.

B) "Yarın gelirim." demişse mutlaka gelir.

C) Yarın bir işim çıkıp çıkmayacağını bilemiyo­rum.

D) Yarının neler getireceğini kimse kestiremez.

E) Bugün boşum; ama yarın için söz veremem.

41. 1987-ÖSS

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "büyümek" ke­limesi "artmak, çoğalmak" anlamında kullanıl­mıştır?

A) Büyüdü büyüdü gözleri yürek kadar

B) Büyür güzellikleri çocukların düşlerimde

C) Büyür çocuklar ellerinde anaların

D) Evvel küçük idi şimdi büyümüş

E) Ekinler büyüdü, orağa geldi

42. 1988-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekten" sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kulla­nılmıştır?

A) Giderken gerçekten size uğradı mı?

B) Bu filmi gerçekten görmek istiyor musunuz?

C) Bu gazeteci yazılarında gerçekten hiç ayrıl­maz.

D) Bir gün onun da adam olduğunu gerçekten görecek miyim?

E) Bu tatsız tartışma seni gerçekten çok üzmüş.

43. 1988-ÖSS

Aşağıdakilerin hangisinde "nasıl" sözcüğü cümleye "zorunluluk" anlamı katmaktadır?

A) Bütün bu olanlardan sonra ona nasıl inanabi­lirim?

B) Bu şiddetli yağmurda oraya nasıl gidebildiniz?

C) Bu işin nasıl olduğunu bir daha anlatır mısınız?

D) Bugünlerde nasıl çalışıyor bilemezsiniz!

E) Söz verdiğin hâlde nasıl gitmezsin!

44. 1989-ÖSS

'Geç kaldık, arabalıya yetişemeyeceğiz." cümle-snde "arabalı" sözcüğü, "araba vapuru" anla­mında kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben­zer bir kullanım yoktur?

A) Bundan sonra dergimiz birinci hamura basılacak.

B) Ön kapı açılmıyor, arkadan ineceksiniz.
C) Bu arabayı iki yıl önce iki milyona almıştık.

D) Bu tablo onun yaptığı son yağlıboyadır.

E) Otobüs saat 12.30'da hareket edecek

45. 1991 - ÖSS

I. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik.

II. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı erte­lendi.

III. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

IV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında (mecaz anla­mıyla) kullanılmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

46. 1992-ÖSS

Aşağıdakilerin hangisinde "fazla" sözcüğü cümleye "gereğinden çok" anlamını katmakta­dır?

A) Tatilde fazla paraya ihtiyacın olacak.

B) Bu iş için fazla elemana ihtiyacımız var.

C) Bu konuda fazla titizlik gösteriyorsun.

D) Başarmak için fazla çaba gösterdi.

E) Bu çiçekler fazla su istiyor.

47. 1993-ÖSS

Enerji (I) çocuklar (II) ergenlik çağındakiler ve (III) hastalık sonrası güçlenme (IV) döneminde­ki kişiler için (V) önemlidir.

Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış yerler­den hangisine "özellikle" sözcüğü getirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

48. 1993-ÖSS

Odasını üstün körü boyadı.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşa­ğıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sınav tam başlamak üzereyken sınıfa girdi.

B) Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış.

C) Kitapları çantasına özensizce koydu.

D) Gereksiz eşyaları tavan arasına çıkardı.

E) Evin ancak bir bölümünü temizleyebilmiş.

49. 1995 - ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.

B) Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.

C) Çocuğu uvutmak için odaya götürdü.

D) Bu bo§ sözleri dinlemekten bıkmıştı.

E) Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

50. 1995-ÖSS

Marmara'da her yelken

Uçar gibi neşeli

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dı­şında kullanılır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu örnekteki-ne benzer bir kullanım vardır?

A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl

B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım

C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

51. 1996-ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye "aşırı bir biçimde" anlamı kat­maktadır?

A) O, ehliyetini daima yanında taşır.

B) Onun böylesine ağır konuştuğunu ilk kez du­yuyordum.

C) Burada, çalışmalarınla ilgili bolca kaynak bu­labilirsin.

D) Haftada bir yayımlanan bu dergiyi sürekli al­mak istiyorum.

E) Yanına birkaç parça giysi alıp hemen yola çıktı.

52. 1998-ÖSS

I. Kendini daha fazla yorma; sonra hastalanır-
sın.

II. Yağmur başlamadan sen git; ben sonra geli­rim.

III. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sokağa sapa­caksın.

IV. Kurumumuzda imza yetkisi, başkandan son­ra genel sekreterindir.

V. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile­rinde "sonra" sözcüğü aynı anlamda kullanıl­mıştır?

A) I. ve II. B) II. ve V. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV ve V.

53. 2001 - ÖSS

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tar­tışmanın içinde yer almıştı.

B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, avırın,

C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısız­lığı içine sindiremiyordu.

D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geç­mek isteyenler düzenliyordu.

E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.

54. 2001 - ÖSS

(I) Sonbahar, kendinden sonra gelecek kış mev­siminin gizli telaşını yaşatıyor doğaya. (II) Amas­ra'da bir Roma yapıtı olan Kuşkayası Yol Anıtı sarı bir örtüyle kaplanıyor. (III) Hasankeyf'teki Artukoğulları zamanından kalma cami, minare-sindeki son leyleği yolcu ediyor. (IV) Kaçkarlarda yağmur fazla mesai yapmaya başlıyor. (V) Bolu Dağları'nda, Istrancalarda gezinirken yerlerde ağaç gövdelerinin hüzünlü yüzlerini, acılı bakış­larını görüyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde insana özgü bir nitelik doğaya aktarıl­mamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP ANAHTARI : 1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.E 8.D 9.C 10.B 11.C 12.A 13.B 14.E 15.D 16.D 17.C 18.D 19.C 20.B 21.C 22.D 23.B 24.A 25.E 26.D 27.A 28.E 29.E 30.B 31.A 32.A 33.A 34.C 35.B 36.E 37.D 38.B 39.D 40.D 41.B 42.C 43.E 44.E 45.B 46.C 47.D 48.C 49.D 50.A 51.B 52.B 53.B 54.B

 

SINAVA HAZIRLIK İÇİN EN ÇOK TIKLANAN İLGİLİ KATEGORİLER

 

Yazım İmla Kelime: ( Kategorisi ) /Edebiyatlar.aspx?id=3

Anlam Anlatım, Cümle ( Kategorimiz) Edebiyatlar.aspx?id=7

Yazı Türleri: ( Kategorimiz ) /Edebiyatlar.aspx?id=5

İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEM. /Edebiyatlar.aspx?id=8

DİVAN ŞİİRİ VE ŞAİRLERİ /Edebiyatlar.aspx?id=15

TANZİMAR DÖNEMİ /Edebiyatlar.aspx?id=17

SERVETİ FÜNUN FECRİ ATİ /Edebiyatlar.aspx?id=18

MİLLİ EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE /Edebiyatlar.aspx?id=19

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞAİRLER /Edebiyatlar.aspx?id=20

http:CUMHURİYET DÖNEMİ YAZARLAR /Edebiyatlar.aspx?id=22

Türkçe'nin Kelime Türetme ve Anlam Karşılama Yöntemleri

Düşünceyi Geliştirme: Tanımlama,Örnekleme,Karşılaştırma...

Paragraf : Tanımı, Yapısı, Türleri, Konusu ve Anafikri
Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...