MENÜ
ESA E- DERGİ
DUYURULAR
SON 5 ÜYEMİZ
BEĞENİLENLER
Günün Şiiri: Haftanın Şiiri: Ayın Şiiri: Günün Yazısı: Haftanın Yazısı: Ayın Yazısı:
TÜRK DİLİNDƏ YENİ JURNAL NƏRİMAN NƏRİMANOV
Ekleyen : ESA , 21 Ocak 2017 Cumartesi Beğen
NƏRİMAN NƏRİMANOV SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ LİDЕR NƏŞRİYYAT, Milli Kitabhane, ” 2004
“N.Nərimanov. Sеçilmiş əsərləri” (Bakı, Elm, 1973, Azərnəşr, 1985) nəşrləri əsasında təkrar neşre hazırlanmıştır
 
TÜRK DİLİNDƏ YENİ JURNAL
Bakı müəllimlərinə Əliskəndər bəy Coforova vo Məhəmməd-həsən bəy
Əfəndiyevə ləzə türk dilində iki hoftolik "Dobistan" adında jurnal nojr etməyə
izin verilibdir. Bu jurnal moktoblordo oxuyan mü-solman balalan üçün olub,
ayda bir dəfə validəlor üçün do nəzordən keçirib golocokdo müsəlman
müəlliınlərinə böyük nəf gətirməyinə ijiibhə etmiriz. Belə jurnallann çox
olmağını qəlbdən istoyiriz.
Hoqiqot hal bir millətin mədəniyyət cəhətincə halından bəhs cdondo haman
millotin balalarmın tərbiyəsinə nəzər etmək gərəkdir. Müsəlman uşaqlannın
tarbiyəsi çox yaıııan halda olmağı kəri'at ilə qəzetələrimızdə yazılıbdır. Lakin nə
etməli? Uşaqların ibtidai tərbiyəsi analarm öhdəsində olub, analarımızdan dəxi
lazım olan tərbiyoni gözləyə bilmoriz. Çünki hal-hazırda biçarə analanmız ev
'Şİorindən başqa bir şey bilmayirlsr. Uşaqlan döymək, söymək gücü 'lə yaman
horokotlordən saxlayıb kifayət cdirlər.
 
 
__________________Milli Kitabxana__________________
__________________________________________________346
Dəymək, söymək ilə uşağın ətrafını düzəltmək olmaz. Bədənə lazım olan
kimi ağla və ruha yem lazımdır. Mədəniyyəti, məlumatı olmayan ana uşağı
ağlına və ruhuna nə tövr sığal verə bilər? Hal-hazırda bu bir böyük məsələdir ki,
hamı işlərimizi çətinləşdirir. Hay din islam zəifləşir! Hay millət nadanlıqda
qalıb çürüyür deyib bağırmaqla bir şey olmaz... Tərbiyə, mədəniyyət və tərəqqi
yolu təbii olmaq üçün bu məsələyə artıq diqqət etməlidir. (...).
Məktəblərin çox olmağı gələcəkdə millətin böyük xoşbəxtliğınə səbəb
olacaqdır. Bu barədə sözlər, təsəvvürlər yüz kərə təkrar olunubsa, biz yüz birinci
dəfə təkrar ediriz və edəcəyiz. Ümid ediriz ki, təzə jurnalın idarəsi validələrə
məxsus aylıq "Əlavə" də bu məsələyə artıq diqqət etsin. İki həftəlik jurnal
"Dəbistan" məktəblərdə oxuyan uşaqlarımız üçün olub, onların ağıllarına və
ruhlarına lazım olan olan yem verməyinə şübhəmiz yoxdur. Bu vaxtadək
kitabsızlıqdan uşaqlarımız zərərli, əqidəni pozan kitablar oxuyub naəlac
qalmışdılar, "Dəbistan" isə bu tövr kjtabların aradan götürülməyinə səbəb olub
zəmanəmizə lazım olan məlumatlar verməyini gözləyiriz. Bəli, oxuyanlarmızda
qeyrət görünür, hər kəs öz qüvvəsinə görə işləyir. İşləyin qeyrətli qardaşlar,
işləyin. Qoy millətin afərin səsi ürək verib qeyrətinizi dəxi də artırsın.

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.

Yapılan Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış...

Yorum Yaz

Yorum yazmak için üye girişi yapınız...